Organisatie

Mu.ZEE vzw

Mu.ZEE is een toonaangevend museum voor moderne en hedendaagse kunst met een grote collectie die de 19e, 20e en 21e eeuw overspant. De collectie is samengesteld uit de voormalige collecties van de stad Oostende en van de provincie West-Vlaanderen (in 2018 overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap) en uit een beperkte eigen collectie die werd verworven sedert 2010. Mu.ZEE toont, verzamelt, beheert, digitaliseert en bestudeert deze unieke collectie Belgische kunst van 1830 tot heden, en focust hierbij op het werk van onder meer James Ensor en zijn tijdgenoten, Léon Spilliaert, Constant Permeke en bij uitbreiding de Belgische avant-garde. Meer hedendaags is er ook het werk van onder meer Jan Vercruysse, Lili Dujourie, Otobong Nkanga, Pascale Marthine Tayou, om er slechts enkelen bij naam te noemen.

Vanuit een transculturele en transhistorische visie organiseert Mu.ZEE een veelzijdig programma van collectiepresentaties, tijdelijke tentoonstellingen en activiteiten. Op die manier zoekt het museum aansluiting bij het internationale kunstenveld en wordt de unieke Belgische collectie breder gekaderd. Met een actief en vooruitstrevend aankoopbeleid en een bijzondere aandacht voor de hedendaagse tendensen in een breder maatschappelijk landschap, vormt Mu.ZEE een geëngageerd, gastvrij museum met een blik op de toekomst.

Mu.ZEE exploiteert twee locaties: Mu.ZEE aan de Romestraat in Oostende en het Permekemuseum in Jabbeke. Beide locaties zijn inhoudelijk sterk met elkaar verbonden en tegelijkertijd staan zowel de stedelijke (stad aan de zee) als de landelijke context samen garant voor verscheidenheid in programma en publieksbereik. Een vijftigtal medewerkers staan samen in voor de museale werking. Meer informatie: www.muzee.be. (Beleidsplan staat in de rubriek ‘over Mu.ZEE’ https://www.muzee.be/nl/museum-1)

Mu.ZEE vzw wordt gesubsidieerd als Vlaams museum binnen het Cultureelerfgoeddecreet en heeft hiervoor een beheersovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Overheid. Daarnaast ontvangt Mu.Zee jaarlijks een dotatie van de stad Oostende en van de Vlaamse Gemeenschap, in opvolging van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid en de Stad Oostende. De vzw wordt bestuurd door vijf bestuurders aangeduid door de Vlaamse Gemeenschap, vier bestuurders aangeduid door de stad Oostende en vijf onafhankelijke bestuurders.

Functieomschrijving

Zie website voor een uitgebreide omschrijving

Profiel

Je bent begeesterd door erfgoed, kunst en cultuur en hebt een ruime ervaring in die sector. Je bent vertrouwd met en hebt een duidelijke visie op het Vlaamse en internationale cultureel erfgoed- en kunstenlandschap en de rol en positionering die Mu.ZEE kan opnemen. Je hebt een duidelijk inzicht in de diverse geledingen van een museale werking.


- Je hebt een helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin en wendt die aan voor de beleidsvoorbereiding.


- Je staat open voor een participatieve werking, waarbij gedragen besluitvorming de sleutel is tot succes. Je weet dat een individu maar kan scoren dankzij een sterk team.


- Je hebt ervaring met inspirerend, delegerend en coachend leiderschap, waaruit zorgzaamheid blijkt voor mensen en middelen. Je gelooft in een gezonde debatcultuur, schept ruimte voor kritische stemmen, steeds met respect en met aandacht voor diversiteit. Je bent besluitvaardig en houdt daarbij rekening met adviezen en randvoorwaarden.


- Je hebt relevante managementervaring met oog voor goed bestuur en weloverwogen en verantwoordelijke aanwending van middelen. Je bent vertrouwd met culturele sponsoring en diverse subsidiekanalen.


- Je bent een netwerker en bruggenbouwer binnen en buiten de organisatie: verbinder van mensen, visies en doelen.


- Je bent een sterke, heldere communicator. Je hebt uitstekende kennis van Nederlands, Frans en Engels.


- Je hebt een masterdiploma (of equivalent) of een gelijkwaardig niveau op basis van opgebouwde ervaring.


- Je hebt zeker 7 jaar gecumuleerde ervaring in een culturele context én 5 jaar ervaring als leidinggevende en in management.


- Je bent bereid om flexibel te werken, je regelmatig te verplaatsen tussen Jabbeke (Permekemuseum) en Oostende (Mu.ZEE), wanneer nodig ’s avonds en in het weekend te werken.

Aanbod

Mu.ZEE vzw biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een verloning op A-niveau, die minimaal beantwoordt aan de afspraken in het Paritair Comité van de socio-culturele sector (PC 329.01). Het jaarlijks salaris (geïndexeerd) gaat van 66.059,76 euro tot 93.851,03 euro (salarisschaal A10a). Verder biedt Mu.ZEE vzw maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, terugbetaling fietsverkeer.


Bij je aanwerving gaan we op basis van tewerkstellingsattesten na hoeveel jaar relevante ervaring (en schaalanciënniteit bij overheden) je in eerdere gelijkaardige functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.

Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen