Profiel

Competenties en persoonlijkheid:


 • Begaan met de maatschappelijke meerwaarde van de sectoren mode en design
 • Goede communicator zowel geschreven als gesproken
 • Open dynamische persoonlijkheid
 • Pro-actieve attitude
 • Sterke people management skills
 • Sterke motivator op basis van een gedragen visie
 • Begaan met de ontwikkeling van Brussel

Ervaring:


 • Minimaal 10 jaar leiderschapservaring
 • Kennis van veranderingsprocessen
 • Sterke affiniteit met de sectoren mode en design
 • Bekendheid met het Brusselse institutionele ecosysteem is een grote troef
 • Kennis van de creatieve ondernemerswereld is een troef
 • Juridische kennis rond projectwerking en institutionele procedures is een troef

Talenkennis: grondige kennis van FR/ NL / ENG

Organisatie

MAD, Home of Creators

MAD is meer dan een gebouw.
Het is de Home of Creators, het Brussels mode- en design expertiseplatform.

MAD is gevestigd in het centrum van Brussel, het hart van Europa, en is een plek waar mensen ertoe doen. Het is een plek waar mensen hun netwerk, kennis en middelen delen met degenen die ze nodig hebben.

MAD is meer dan mode en design.
Het is een plek waar makers de toekomst vormgeven. Het is een plek van innovatie en participatie. Van duurzame en vergaande creativiteit. Van samenwerking en betrokkenheid. Het is een plek waar nieuwe ondernemingsvormen gestimuleerd worden.

MAD moedigt initiatieven aan en ondersteunt alle actoren in de mode- en designsector, om hun ontwikkeling en invloed van en naar Brussel te bevorderen.

Aanbod

Vast contract

Functieomschrijving

Doel


De visie en missie van MAD dragen, bijsturen en operationeel uitwerken.


Kerntaken en verantwoordelijkheden


- Verder uitwerken van de visie/missie van MAD in nauwe samenwerking met de Raad
van Bestuur en vertegenwoordigers van de sectoren Mode & Design


- Verder stroomlijnen van de organisatie om dit mogelijk te maken


- Verzekeren dat de organisatie de nodige financiële middelen heeft: via het opmaken
en verdedigen van subsidieaanvragen, en via het aanboren van andere
inkomstenbronnen


- Opmaken en de uitvoering coördineren van een meerjarig beleidsplan en dit
afstemmen op de beleidsverklaringen van de twee belangrijkste
financierende overheden, zijnde de Stad Brussel en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;


- Vertalen van het meerjarig beleidsplan naar een jaarlijks actieplan,
incl. een financieel plan, en het plan uitvoeren en waar nodig bijsturen


- Bouwen van een sterke organisatie, die snel kan inspelen op de noden van de sectoren en op opportuniteiten die zich voordoen


- Netwerken creëren:


 • Binnen de sectoren mode en design binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Linken leggen met andere incubatoren of organisaties
 • In andere sectoren die belangrijk zijn voor de sectoren mode en design

- Onderhouden van goede contacten met externe stakeholders:


 • Overheid: nauwe voeling houden met de verschillende
  overheidsspelers in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, zodat MAD vanuit
  haar visie een inspirerende rol kan spelen binnen het uitgezette
  beleidskader
 • Andere spelers in het Brussels ecosysteem: bouwen
  van partnerships die de visie/missie mee helpen realiseren, en afstemmen
  zodat organisaties elkaar versterken in plaats van overlappen van
  elkaars activiteiten

- Rapporteren aan de Raad van Bestuur via tussentijdse en jaarlijkse evaluaties

Solliciteren
Reageren voor: 23/09/2020
Solliciteren
Reageren voor: 23/09/2020
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest