Organisatie

Alba vzw

Alba is actief in het brede werkveld van de jeugdhulp in Vlaams-Brabant en Brussel.

We organiseren verschillende werkvormen voor kinderen en jongeren die in conflict zijn gekomen met zichzelf, hun omgeving of de normen van de maatschappij. Alba bevindt zich op het kruispunt van justitie, jeugdhulp en onderwijs.

Onze focus gaat heel breed: van dader-slachtofferbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg over alternatieve maatregelen en delictgerichte contextbegeleiding tot projecten in de Dienst Ondersteunende Begeleidingen.

Om deze prachtige onderneming verder uit te bouwen zijn we op zoek naar ambitieuze, communicatieve leiderstypes met grote verantwoordelijkheidszin voor de functie van ALGEMEEN DIRECTEUR.

Functieomschrijving

Voor deze functie zijn we in principe op zoek naar twee profielen die deze job samen kunnen realiseren, waarbij de ene directeur zal focussen op de interne werking en de andere zich zal toeleggen op de plek van Alba in de buitenwereld. Uiteraard niet zonder raakpunten en gemeenschappelijk overleg.

Vanzelfsprekend zullen we tijdens het recruterings- en selectieproces uitgebreid rekening houden met de ‘match’ tussen de weerhouden kandidaten. We zullen er ook voor zorgen dat je voldoende tijd krijgt om je mogelijke co-directeur vooraf goed te leren kennen.

Jobinhoud

Je stuurt het beleidsteam aan dat bestaat uit teamcoördinatoren en een financieel/HR expert. Zelf rapporteer je aan het bestuursorgaan.

Samen met je team bouw je een strategisch beleidsplan, binnen de visie en missie van Alba, en ben je mee verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Je streeft daarbij niet enkel naar sterke financiële, maar ook maatschappelijke resultaten.

Je bent eindverantwoordelijke voor het leer-, kwaliteits- en zorgbeleid van de hele organisatie.

Je leert de organisatie door en door kennen, zodat je feilloos interne competenties en ambities kan koppelen aan allerlei marktopportuniteiten.

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, opvolging, evaluatie en bijsturing van procedures die een vlotte interne werking moeten garanderen.

Profiel

We willen een meedenker, een netwerker en een uitdager.

Iemand die makkelijk relaties opbouwt en kan onderhouden.

We zoeken een leider met een visie; resultaatgericht en communicatief sterk, met ervaring in de sector van jeugdhulp.

We willen iemand die de taken goed kan verdelen en die kan werken in een functie waarbij de verantwoordelijkheden gedeeld worden.

We zoeken een innovator met een creatieve geest die zonder problemen schakelt tussen micro-, meso- en macroniveau.

Een zelfkritisch facilitator met ambities voor de hele organisatie, de hele sector.

Een ondernemer die ook de taal van social profit spreekt en die perfect zelfstandig aan de slag kan.

We zoeken een denker die ook kan doen. Iemand die een idee kan uitwerken tot een concreet plan.

We willen, tot slot, iemand die vertrouwd is met het EFQM-model en andere kwaliteitsinstrumenten en -methodieken.

Aanbod

Een job vol uitdagingen waarmee je écht een verschil kan maken. Ons werkveld verveelt nooit.

Een fijne, maar ook correcte werkgever die de termen ‘respect’, ‘openheid’, ‘participatie’, ‘empowerment’, ‘verbindingen’ en ‘herstel’ niet enkel predikt maar ook elke dag zelf concreet maakt.

Vorming en ondersteuning bij alles wat je binnen de vzw onderneemt.

Een plek in een enthousiast, ambitieus en geëngageerd beleidsteam, opererend vanuit Herent.

Een uiterst correcte verloning op niveau K3 (PC 319.01) met maaltijdcheques en een flexibele verlofregeling.

Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant