Organisatie

vzw Villa Basta

Villa Basta is een cultuureducatieve organisatie die jongeren alle mogelijkheden geeft om hun creatieve goesting te ontwikkelen tot creatief talent.

Wij organiseren en begeleiden workshops, projecten, cursussen en producties binnen de disciplines theater, dans, video, fotografie, muziek en beeld/multimedia, zowel in huis in Hasselt, Genk en Halle als op locatie in jeugdhuizen, cultuurcentra, buurthuizen en scholen in Vlaanderen en Brussel.

Wij zijn op zoek naar een algemeen coördinator die de spil wil vormen van onze werking.

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een succesvolle cultuureducatieve werking in Vlaanderen. Je staat in voor het inhoudelijke, zakelijke, personeels- en communicatiebeleid.

Je bent verantwoordelijk voor de operationele werking: het informeren, begeleiden en aansturen van het vaste team medewerkers volgens jaar- en weekplanningen met bijhorende werkbesprekingen en functioneringsgesprekken. Je evalueert en remedieert de dagelijkse werking. Je introduceert waar nodig nieuwe procedures en (online) systemen. Je kan rekenen op een team van inhoudelijke en organisatorische medewerkers. Je geeft veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingskansen aan je team.

Je staat in voor de selectie, aanwervingen en de evaluatie van vaste en freelance medewerkers.

Je staat in voor de bescherming van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers (met de hulp van een medisch secretariaat).

Je staat in voor het financiële reilen en zeilen van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de (zakelijke) relaties met deelnemers, opdrachtgevers en klanten. Je onderhoudt ook de (zakelijke) contacten met vrijwilligers, freelancers en leveranciers, waaronder ook bank- en verzekeringsdiensten.

Je staat in voor het aankoopbeleid en het zorgvuldig gebruik, onderhoud en vervanging van apparatuur, materiaal en patrimonium.

Je bent eindverantwoordelijke voor de administratie: zowel de financiële als de deelnemers- en activiteitenadministratie.

Je maakt in rechtstreekse samenwerking met je collega die afgevaardigd wordt door het bestuur subidsidiedossiers en beleidsplannen op. Je werkt steeds binnen deze doelstellingen en de kwaliteitseisen.

Je hebt de leiding over een ploeg van 9 medewerkers.

Je brengt verslag uit aan het bestuur of de afgevaardigde.

Profiel

Je kwaliteiten:

-Je bent overtuigd van de kracht van waarderend leiderschap en brengt het makkelijk in de praktijk. Je kan je ook nederig en coachend opstellen als dat tot een betere samenwerking of een beter resultaat leidt.
-Je bent genereus en gaat eerlijk en zorgzaam om met medewerkers, deelnemers, opdrachtgevers en subsidiënten.
-Je bent erg duidelijk in je verwachtingen, stipt in afspraken, planning en uitvoering.
-Je bent een initiatiefnemer met een hands-on-mentaliteit.
-Je geeft makkelijk vertrouwen en verantwoordelijkheid aan je medewerkers en vermijdt micromanagement.
-Je communiceert duidelijk, bondig, assertief en transparant. Je voert gesprekken altijd met open vizier.
-Je beschikt over alle kennis en vaardigheden om de inhoudelijke, organisatorische en zakelijke kant van de werking zelfstandig te runnen.
-Je hebt een diploma hoger of universitair onderwijs.

Aanbod

Ons aanbod:

-een verantwoordelijke job met veel afwisseling in een gezonde en groeiende organisatie;

-de vrijheid om de organisatie verder vorm te geven en jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld via opleidingen;

-een dankbare omgeving met enthousiaste kinderen, jongeren en medewerkers;

-een contract van onbepaalde duur, voltijds (38u) met een loon volgens PC 329 (B1a of L1 afhankelijk van opleiding of ervaring).

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Andere