Profiel

 • Bachelor maatschappelijk werk, orthopedagogie of gemeenschapsgeneeskunde
 • FR of NL met een goede kennis van de andere taal
 • Stressbestendig
 • Kennis van de Brusselse thuislozensector is een pluspunt
 • Bekwaam op het vlak van hulpverlening per telefoon of het web
 • Organisatietalent en bekwaam tot het opzetten van projecten
 • Kennis van de informaticatools en IT minded
 • Dynamisch, autonoom, flexibel en snel
 • Kunnen werken in team
 • Flexibiliteit op het vlak van werkuren

Organisatie

BrussHelp

Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’help een regionaal centrum met als opdracht de nood- en inschakelingsvoorzieningen van thuislozen te coördineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel.

Bruss’help is een nieuw organisme in volle ontwikkeling, rond drie functies :

 • “Analyseren”: een observatiefunctie belast met dataverzameling, de uitvoering van kwantitatieve en kwalitatieve studies alsook van analyses en probleemoplossende evaluaties op basis van haar expertise en die van de actoren op het terrein.
 • “Coördineren”: een coördinerende functie om overleg tussen actoren op het terrein, de overheden en aanpalende sectoren te faciliteren en het ontwikkelen van operationele coördinaties rond specifieke interventies (nood en crisis, straat, preventie…).
 • “Doorverwijzen”: het doorverwijzen van thuislozen naar hulpdiensten, operatoren en organismen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, De Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere competente autoriteiten.

Aanbod

CDI – fulltime


Maaltijdcheques, terugbetaling van transportkosten, extra-wettelijke verlof, dubbele vergoeding, eindejaarspremie.

Functieomschrijving

In samenwerking met de projectverantwoordelijke « doorverwijzen » en de medewerkers belast met coördinatie en oriëntatie, heeft de sociale werker als belangrijkste taken :


 • Het gebruik van hulpmiddelen tot crisis tracing, tot doorverwijzing van gebruikers naar opvangstructuren en noodopvangcentra vanaf de periode Covid19 ;
 • In samenwerking met de projectverantwoordelijke :
  • De binnenkomende oproepen met vragen tot opvang en sociale hulpverlening beantwoorden, analyse van de vraag, per telefoon of online.
 • Vertrekkende vanuit de anamnese van de situatie en in overeenkomst met de vrije plaatsen in de sector de persoon oriënteren naar de meest aangepasten diensten en structuren ;
 • Deelnemen aan overlegvergaderingen betreffende de problematiek van de begeleiding naar huisvesting, sociale hulpverlening en zorg ;
 • Als agent « doorverwijzen », in een context van het aanpassen van de instrumenten tot dispatching per telefoon en de monitoring van de plaatsen, zal hij of zij in samenwerking met de projectverantwoordelijke, de directie en de instanties ter coördinatie van de sector thuislozenzorg, een polyvalente cel uitbouwen.
 • Als agent « doorverwijzen » in het kader van de herstructurering van telefonische tools en bouwt hij/zij stap voor stap in overleg met de projectverantwoordelijke « doorverwijzen » en de manager, een multifunctionele eenheid beheers- en coördinatieorganen van de Brusselse dakloze sector.
 • Leveren en zorgen voor de juiste codering van data in de oriëntatiesoftware.
 • Wekelijkse update van de toestand van hulpdiensten en professionele oriëntatietools.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest