Organisatie

stad Sint-Niklaas

Functieomschrijving

De cluster Cultuur en Vrije Tijd geeft in onze stad Sint-Niklaas een gezicht aan de stad.
Je kent ons onder meer als dé stad van de Sint en de stad van de Ballonfeesten, maar er is nog veel meer te ontdekken op vlak van cultuur en vrije tijd en daar zijn we fier op!

Voor deze dienst zijn wij op zoek naar 2 geëngageerde leidinggevenden: een afdelingshoofd Cultuur én een afdelingshoofd Vrije Tijd.

Het nieuwe afdelingshoofd …

 • is iemand die de visie en strategie over cultuur en vrije tijd in onze stad verder kan ontwikkelen, aanscherpen en coördineren samen met de betrokken partijen;
 • kan de kwaliteit van onze dienstverlening bewaken, opvolgen en bijsturen waar nodig;
 • ziet sterktes en kansen over de afdeling heen en kan inzetten op het versterken van de dienstverlening en het aanbod;
 • is bovenal een teamspeler die natuurlijk leiderschap combineert met kennis en ervaring.

In de infobundel vind je meer details over de functie, het organogram van onze cluster en de verwachtingen naar de nieuwe collega’s. We hopen dat je geprikkeld bent door deze 2 uitdagende jobs die elk op hun terrein heel veel voor de stad in beweging zullen brengen en realiseren.

Heb je goesting gekregen om voor een échte meerwaarde te zorgen? Dan maken we heel graag kennis met jou! Bezorg ons snel jouw motivatiebrief als start van onze samenwerking.
Tot binnenkort!

Profiel

Op woensdag 30 november 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor de capaciteitstest niveau master
 • je hebt minimaal één jaar relevante beroepservaring
 • je slaagt voor de selectieproeven

Aanbod

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 12 maanden). De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar. Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

Bijkomende voordelen:

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige onbeperkt kan meetellen voor de geldelijke anciënniteit
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 3.500,01 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 4.573,23 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Selectieprocedure

Voorlopige planning van de selectieprocedure:

 • Deel 1 bestaat uit een thuisopdracht die je zal ontvangen per mail op woensdag 7 december 2022 en die terug ingediend moet zijn op maandag 12 december 2022 ten laatste tegen 09u00.
 • Deel 2 is het interview met voorafgaand presentatie van de thuisopdracht. Dit gaat door in de week van 12 december 2022. Je ontvangt hiervoor later nog een uitnodiging.
 • Het laatste deel bestaat uit een assessment. Deze gaan door op maandag 19 december 2022 en dinsdag 20 december 2022 tijdens de kantooruren. Wij laten jou later weten wanneer je juist kan deelnemen.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen