Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin.

Ze wil de levenskwaliteit in de stad op verschillende vlakken verhogen. Daarom ontwikkelt en ondersteunt ze een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden. Zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook bepaalde doelgroepen nieuwe kansen bieden.

Functieomschrijving

Als adjunct van de directeur lever je beleidsvoorbereidend, -uitvoerend en –evaluerend werk rond het beleid inzake samenleven in diversiteit (ook vaak integratiebeleid genoemd).

Je gaat aan de slag in het team Samenleven en Diversiteit. Meer concreet werk je aan initiatieven en projecten rond:

- Het werken aan toegankelijkheid en gelijke kansen door het wegwerken van drempels voor Brusselaars met een migratieachtergrond.

- Het realiseren van actief burgerschap en van evenredige participatie.

- Het bevorderen van de sociale samenhang.

- Het voeren van een onderbouwd, afgestemd en gecoördineerd integratiebeleid.

Opdrachten

- Je werkt mee aan het conceptueel ontwikkelen van beleidsthema's: opvolgen van het integratiebeleid en de maatschappelijke evoluties inzake samenleven en diversiteit en dit vertalen in beleidsvoorbereidend werk, formuleren van voorstellen om het Beleidsplan Samenleven te realiseren.

- Je staat in voor het coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken o.a. verder uitbouwen van de samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering, stimuleren en begeleiden van de samenwerking rond diversiteitsprocessen en -projecten in het Nederlandstalig werkveld in Brussel.

- Je coördineert de werkzaamheden en de processen: o.a. monitoring van de voortgang van het beleidsplan, omgevings- en actoranalyse, overleg met de strategische partners.

- Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe partners: o.a. ter beschikking stellen van expertise, netwerk en goede praktijken m.b.t. toegankelijkheid, participatie en samenleven in diversiteit, afstemming met andere overheden.

Profiel

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Aanbod

− Voltijds (100 %) contract van bepaalde duur met onmiddellijke ingang tot en met 31 maart 2023.

− Loonschaal A111 - adjunct van de directeur.

− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest