Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten


een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin - entiteit Gezin kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket


Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en


telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Functieomschrijving

De VGC organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor:


− adjunct van de directeur Geïntegreerd Gezinsbeleid – Kinderopvang (niveau A) bij de entiteit Gezin;


Als adjunct van de directeur werk je mee aan de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) op het vlak van kinderopvang in Brussel. Je ondersteunt en subsidieert de kinderopvang van baby’s en peuters, en smeedt partnerschappen in het Brusselse veld. Voor de buitenschoolse kinderopvang ondersteun je de Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s) en voer je een aantal ambities uit die de VGC heeft rond de afstemming van het opvangen vrijetijdsaanbod voor kinderen en hun gezinnen. Je houdt van samenwerken, hebt een analytische geest, en doet het voor de kinderen en hun gezinnen in Brussel.


Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s omtrent geïntegreerd gezinsbeleid, kinderopvang van baby’s en peuters en buitenschoolse kinderopvang. Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken:


- Voorbereiden en coördineren van acties en projecten in het kader van beleidsdoelstellingen omtrent de kinderopvang van baby’s en peuters en de buitenschoolse kinderopvang in Brussel;


- Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de opdrachten die de VGC heeft in het kader van het decreet buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.


Coördineren van de werkzaamheden en de processen:


- Voorbereiden en opvolgen van subsidiedossiers;


- Voorbereiden en opvolgen van college(lid)besluiten;


- Voorbereiden en opvolgen van overheidsopdrachten.


Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid omtrent kinderopvang. Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends):


- Opvolgen maatschappelijke, beleidsmatige en regelgevende ontwikkelingen inzake


geïntegreerd werken;


- Opvolgen maatschappelijke, beleidsmatige en regelgevende ontwikkelingen inzake


kinderopvang van baby’s en peuters;


- Opvolgen van dynamieken op het werkveld op het vlak van buitenschoolse opvang.


Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten, met inbegrip van de Adviesraad Gezin en de werkgroepen die de sectoren vertegenwoordigen.


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.


Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op maandag 18 januari 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur adjunct van de directeur Geïntegreerd Gezinsbeleid – Kinderopvang’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 19/01/2021
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op maandag 18 januari 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur adjunct van de directeur Geïntegreerd Gezinsbeleid – Kinderopvang’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 19/01/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest