Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Als adjunct van de directeur ben je verantwoordelijk voor beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) op het vlak van geïntegreerd gezinsbeleid en preventieve gezinsondersteuning: consultatiebureaus van het jonge kind, Huis van het Kind Brussel, initiatieven opvoedingsondersteuning, Baboes (ontmoetingsplaatsen voor gezinnen met jonge kinderen).

Je houdt van samenwerken, hebt een analytische geest, en doet het voor de kinderen en hun gezinnen in Brussel.

Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s omtrent geïntegreerd gezinsbeleid en preventieve gezinsondersteuning:

− Je geeft samen met partners uit het veld, andere overheden en interne diensten vorm aan de toekomst van het Huis van het Kind in Brussel.

− Je ontwikkelt beleid rond Educare en transities die gezinnen doormaken, en ontwikkelt concepten rond samenwerking en netwerken in het veld, rond gezinnen.

Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken:

− Je staat in voor het voorbereiden en coördineren van acties en projecten in het kader van beleidsdoelstellingen omtrent preventieve gezinsondersteuning.

− Je tekent de toekomst van het Huis van het Kind in Brussel uit en houdt hierbij rekening met de verschillende stakeholders die betrokken worden.

− Je legt verbanden naar andere systemen die met gezinnen werken (onderwijs, kinderopvang, jeugdwelzijn …) en zoekt structurele samenwerking.

Coördineren van de werkzaamheden en de processen:

− Je staat in voor het voorbereiden en opvolgen van subsidiedossiers.

− Je werkt mee aan het voorbereiden en opvolgen van college(lid)besluiten.

− Je staat in voor het voorbereiden en opvolgen van overheidsopdrachten.

− Je doet aan procesmanagement en projectmanagement rond thema’s en projecten.

Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid.

Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends):

− Je volgt maatschappelijke, beleidsmatige en regelgevende ontwikkelingen op inzake preventieve gezinsondersteuning, geïntegreerd werken en Educare …

− Je staat in voor het opvolgen van dynamieken op het werkveld op het vlak van preventieve gezinsondersteuning, geïntegreerd werken en Educare.

Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten, met inbegrip van de Adviesraad Gezin en de relevante werkgroepen.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

− Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin - entiteit Gezin kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie behoort immers tot een entiteit.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.605 EUR en een netto maandwedde van 2.292 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/13685-8 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op woensdag 7 december 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 08/12/2022
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/13685-8 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op woensdag 7 december 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 08/12/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest