Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt organisaties in het Nederlandstalige netwerk ‘N-Brussel’.

Functieomschrijving

− Je wordt goed omringd mee ingezet voor de budgettaire beleidsondersteuning (= beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie).

− Concreet word je in deze functie prioritair ingezet voor de budget- en beheerscontrole: de opmaak, opvolging, verwerking en rapportering van de financiële middelen (intern en extern) van de organisatie alsook de documentering hiervan. Je wordt ook mee, in het kader van interne controle, betrokken in de financiële controle van de (politieke) besluitvorming.

− Je doorziet dus cijfers, begrijpt processen en denkt met ons mee.

− In functie van je interesses en enthousiasme, en de vrijheid en verantwoordelijkheid die je wenst op te nemen, kan je ook andere taken bijkomend of afwisselend opnemen binnen andere materies van de directie Financiën, Begroting en Aankoop (FBA). Dat kan o.m. op het vlak van data-analyse, financiële analyses, projectmanagement …

− Je werkt in een klein team en rapporteert aan de coördinator van de betrokken dienst(en) binnen de directie FBA en/of aan de directeur Financiën, Begroting en Aankoop.

− Het budget is het terrein bij uitstek waar financiën, inhoud, beleid, organisatie en beheer samenkomen. Het maakt het tot een uiterst boeiende materie om professioneel mee bezig te zijn.

Samen met je collega’s en met de nodige (interne en externe) ondersteuning:

− Ontwikkel je je in de materie van Beleids- en Beheerscyclus (of kortweg de BBC-regelgeving) en in de Europese benadering van nationale rekeningen.

− Ben je mee verantwoordelijk voor de opvolging van het proces, bijsturing en opvolging van het (meerjaren)budget en de ondersteuning op dat vlak van andere organisatieonderdelen.

− Fungeer je mee als aanspreekpunt en ‘go-between’ tussen de dienst Budget- en Beheerscontrole en de andere organisatieonderdelen.

− Ondersteun je de organisatieonderdelen die de BBC-regelgeving moeten volgen bij de opmaak van hun beleidsrapporten en opvolgingsrapportering. Je maakt hiervoor ook gebruik van de rapporteringsmogelijkheden die de software (ter ondersteuning van de financiële processen) biedt en ontsluit financiële data met aangepaste tools, zodat ook wordt voldaan aan de (interne en externe) rapporteringsvereisten.

− Volg je mee tussentijds de afgesproken budgettaire resultaten op.

− Formuleer je mee voorstellen voor vernieuwing en bijsturing van procedures en beheersprocessen en werk je hiervoor samen met andere organisatieonderdelen.

− Implementeer je mee de concrete verbetervoorstellen in nauwe samenwerking met andere organisatieonderdelen.

− Documenteer je mee de (bijgestuurde) procedures in handleidingen.

− Draag je bij tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de directie Financiën, Begroting en Aankoop en de organisatie.

Profiel

1. Je hebt een masterdiploma behaald.

− Of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit).

− Of je hebt een buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd door NARIC Vlaanderen (http://naricvlaanderen.be).

− Of je kunt aantonen dat je laatstejaars masterstudent 2023-2024 bent. Je kunt dan in dienst treden vanaf de dag dat je het vereiste diploma of getuigschrift hebt voorgelegd.

2. Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

3. Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Salaris

Je salaris is gebaseerd op vastgelegde salarisschalen en je individuele situatie (bijvoorbeeld (on)gehuwd, aantal personen ten laste).

We nemen je relevante beroepservaring onbeperkt mee in de berekening van je salaris. Hiervoor komt ervaring in de privésector, bij de overheid en als zelfstandige in aanmerking. In de onderstaande tabel zie je bijvoorbeeld de evolutie in het salaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

Salarisschaal A111

Bruto Netto

€ 3.751,48 € 2.398,78

Aantrekkelijke extra’s

− Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.

− Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.

− Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

- Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.

- Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

- Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.

- Afhankelijk van je job kun je tot 2 dagen per week telewerken.

- Er zijn veel verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Daarmee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

− Als werknemer bij de VGC krijg je een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.

− Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.

− Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,27 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.

− Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Categorie
Financieel
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest