Voltijds Tijdelijk


Organisatie
Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is een overheid die het Nederlandstalige leven in Brussel ondersteunt en uitbouwt. Zo kan iedereen in Brussel genieten van betere scholen en opleidingen, meer cultuur en activiteiten in de vrije tijd en van een goede zorg.
Functie
Je bent verantwoordelijk voor de gebouw- en patrimonium gerelateerde beleidsondersteuning. Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de vooropgestelde doelstellingen bereikt worden, rekening houdend met de financiële richtlijnen en de vigerende reglementering.
Je legt verbanden tussen de visie van verschillende beleidsdomeinen en infrastructuur en je werkt actief mee aan een strategisch bouwbeleid.
Jouw takenpakket kan zeer divers zijn, gaande van zowel projectleiding, adviesvorming als beleidsondersteuning en visievorming.
Je rapporteert aan de directeur Gebouwen en Patrimonium.
Opdrachten
- Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s;
- opvolgen en uitwerken van strategische programma’s;
- Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken;
- Het sturen van het participatie- en informatietraject om tot een gedragen eindresultaat te komen voor alle betrokkenen;
- Opmaken van bouwkundige analyse, stedenbouwkundige analyse, ruimtelijk ontwerpend onderzoek, voorstellen voor ruimtelijke optimalisatie en herorganisatie, onderzoek naar pps-mogelijkheden of andere samenwerkingsverbanden,…;
- Voorbereiden en opvolgen van verschillende bouwdossiers (kleine en grote renovaties, nieuwbouw, technische studies,…) in al hun facetten, zowel wat betreft opmaak bestek, publicaties, aanstellingen externen, uitvoering en oplevering;
- Coördineren van de werkzaamheden en de processen;
- Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid;
- Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends);
- Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten.
Profiel
Functiegebonden competenties
- Nauwkeurig werken
- Ervaring in het domein gebouwen en patrimonium
- Ervaring in projectbeheer strekt tot aanbeveling
- Kennis van overheidsopdrachten strekt tot aanbeveling
- Pc-vaardig zijn
- Gevorderde kennis van Excel en kennis van AUTOcad strekt tot aanbeveling

Diploma
- Master/licentiaat in de architectuur
Aanbod
- Voltijds contract van bepaalde duur met ingang van 15 februari 2018 t.e.m. 15 februari 2019.
- Loonschaal A111 – Adjunct van de directeur
- Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement), een hospitalisatieverzekering en ruime vormingsmogelijkheden.
Solliciteren
Contactpersoon: Wendy Vandervelde
Reageren voor: 29/01/2018

Stel je kandidaat en stuur ons je cv en motivatiebrief, ten laatste op 28/01/2018 Dat kan: - via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Architect’ - per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 29 januari 2018 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.