Profiel

Wij zoeken:


Ervaring en diploma:


 • Een gemotiveerde medewerker met een hart voor suïcidepreventie en de Zelfmoordlijn en haar vrijwilligers
 • Met een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) en minstens 3 jaar anciënniteit
 • Met ervaring in minstens één van de volgende domeinen:
  • Begeleiding en coaching van medewerkers
  • Leiding geven
  • Fondsenwerving
  • Inhoudelijk beleid binnen een sociale, welzijns- of vrijwilligersorganisatie

Persoonlijkheid en competenties:


 • Je bent empathisch en diplomatisch
 • Je hebt een vlotte en heldere communicatiestijl
 • Je slaagt erin anderen te enthousiasmeren
 • Je werkt nauwgezet, je kan doelen stellen en deze realiseren
 • Je bent stressbestendig
 • Je hebt geen 9-5 mentaliteit, maar kan ook grenzen afbakenen

Organisatie

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Aanbod

 • Een tewerkstelling binnen een jong en enthousiast team, in een organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht
 • Een voltijds contract onbepaalde duur (80% bespreekbaar)
 • Verloning: PC 331 – K2 met maximum 10 jaar anciënniteit (bruto maandloon: 4.081,28 euro/maand bij 10 jaar anciënniteit)
 • Laptop, gsm-contract
 • Pensioenverzekering bij Federale
 • 20 dagen verlof + 6 dagen extralegale vakantie
 • Volledige vergoeding woon-werkverkeer
 • Flexibele tewerkstelling met regelmatig thuiswerk
 • Onze kantoren bevinden zich op wandelafstand van Brussel-Noord (Paviljoenstraat 3, 1030 Brussel)

Functieomschrijving

De adjunct-directeur is gepositioneerd tussen de (staf)medewerkers en de directeur van het CPZ. Als adjunct-directeur is hij/zij mee op de hoogte van en verantwoordelijk voor het inhoudelijk en financieel beleid van de organisatie. Naar de buitenwereld toe kan de adjunct-directeur de organisatie vertegenwoordigen. Hij/zij heeft een goed zicht op de volledige werking van de organisatie. De adjunct-directeur legt verantwoording af aan de directeur.

Samen met de directeur staat de adjunct-directeur in voor het algemene beleid van de organisatie. Hij/zij ontwikkelt zich dan ook snel tot specialist in de suïcidepreventie en meer specifiek tot allrounder binnen de organisatie. De adjunct-directeur leert de organisatie van binnenuit kennen, doorloopt het traject tot beantwoorder van de Zelfmoordlijn, neemt mee de 24-uurs permanentie voor vrijwilligers op, geeft bij gelegenheid mee externe vormingen en kan na een inloopperiode optreden als woordvoerder ten aanzien van de pers, vertegenwoordiger van de organisatie ten aanzien van externen, etc.


Naast deze algemene taken waarbij de adjunct-directeur samen met de directeur optreedt, heeft hij/zij een specifieke focus op personeelsbegeleiding, administratieve, financiële en fondsenwervende taken en verantwoordelijkheden.


Begeleiding personeel:


 • De adjunct-directeur maakt samen met de directeur jaarlijks een personeelsplan op, waarbij bekeken wordt hoe de taken verdeeld worden onder de medewerkers, welke middelen beschikbaar zijn voor personeel, hoe de contracten ingevuld worden, etc.
 • De adjunct-directeur werkt bij aanwerving van nieuwe medewerkers een procedure tot aanwerving uit. Hij / zij staat samen met de directeur en de raad van bestuur in voor de selectie van nieuwe medewerkers.
 • De adjunct-directeur staat in voor het onthaal van de nieuwe medewerkers binnen de organisatie en de inpassing in het team.
 • De adjunct-directeur coacht de individuele medewerkers in functie van hun noden en hun persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing binnen de organisatie.
 • De adjunct-directeur volgt het functioneren van de medewerkers op door het voeren van functioneringsgesprekken en planningsgesprekken met de medewerkers.

Organisatie en aansturing van het secretariaat:


 • De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de goede werking van het secretariaat van het CPZ. Hij/zij zorgt voor heldere procedures en afspraken i.v.m. de praktische werking van het secretariaat (bereikbaarheid, infrastructuur, indeling bureaus, interne taken in verband met veiligheid en preventie op het werk, …).
 • De adjunct-directeur staat in voor de opvolging van de verschillende statuten van de medewerkers, de verlofstelsels, het arbeidsreglement, … en stemt indien nodig af met het (extern georganiseerde) sociaal secretariaat.
 • De adjunct-directeur staat samen met de directeur in voor een goede interne werking en afstemming tussen de medewerkers van het CPZ door het organiseren van teammomenten, het faciliteren van samenwerking, het zorgen voor duidelijke structuren, etc.

Optimaliseren van inkomsten en fondsenwerving:


 • De adjunct-directeur zoekt naar nieuwe bronnen voor financiering van de organisatie, schrijft projectvoorstellen uit en staat mee in voor de verantwoording van ontvangen subsidies, projectmiddelen, fondsen en schenkingen.
 • De adjunct-directeur is aanspreekpunt voor schenkers, actievoerders en actoren die een initiatief willen opzetten ter ondersteuning van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding of de Zelfmoordlijn. Hij/zij verkent samenwerkingsmogelijkheden en toetst deze af aan de missie en visie van het CPZ.
 • De adjunct-directeur bereidt samen met de directeur de begroting voor en is op de hoogte van de dagelijkse financiële situatie van de organisatie.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest