Profiel

Uw profiel
- U hebt een universitair masterdiploma of gelijkwaardig in kunstgeschiedenis of cultuur- en/of socio-cultureel management;
- U hebt een professionele ervaring van minstens 10 jaar waarvan 3 jaar als leidinggevende van een klein team (minimum 10 werknemers);
- U hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat om initiatieven te nemen;
- U bent op de hoogte van de werking van organisaties vanuit strategisch en operationeel oogpunt;
- U hebt een goede kennis van de culturele en museale sector.
- U beschikt over goede communicatieve en analytische vaardigheden;
- U bent sociaal en heel klantgericht;
- U moedigt innovatie en zin voor initiatief aan om zo onze dienstverlening voortdurend te laten groeien en te verbeteren;
- U past zich vlot aan in een nieuwe en veranderende omgeving;
- U beschikt over een goede beheersing (mondeling en schriftelijk) van het Frans en het Nederlands. Kennis van het Engels is een belangrijk pluspunt;
- U beheerst de gangbare kantoorsoftware (Word, Excel, Outlook, enz.)
- U werkt nauwgezet en methodisch en u hebt een goed praktisch inzicht;
- U bent georganiseerd, flexibel en creatief.

Organisatie

De Stichting KANAL
De Stichting streeft een belangeloos doel van artistieke aard na. Haar hoofddoel is om in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein een cultuurcentrum met een regionale dimensie op te zetten, met onder meer de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst evenals het onthaal van CIVA. Naast de beeldende kunst streeft de Stichting naar de promotie en de verspreiding van alle andere kunstvormen (design, architectuur, muziek, dans, vormgeving, literatuur, poëzie, theater, enz.) of van elke studie, elk onderzoek of elke animatie gericht op een beter begrip van de hedendaagse kunst. De Stichting Kanal heeft een structureel partnerschap met het Centre Pompidou.

Aanbod

Ons aanbod
- Een voltijds contract van onbepaalde duur;
- Indiensttreding vanaf januari 2020
- Salaris en extralegale voordelen conform uw verantwoordelijkheden en ervaring.

Functieomschrijving

Uw taken
De adjunct-artistiek directeur verantwoordelijk voor publiek en partnerschappen heeft als belangrijkste taken:
- Het ontwikkelen van een strategische visie op het publiek in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van de Stichting, waaronder de participatie van de Brusselaars en, in de eerste plaats, de buurtbewoners aan het KANAL-project;
- Die strategie implementeren op het gebied van publieksbeleid:
o Het plannen van bemiddelingsprogramma’s;
o Het rekruteren, opleiden en begeleiden van bemiddelingsagenten;
o Het beheren van de uitrusting van de afdeling;
o Het opbouwen en ontwikkelen van de relaties van de Stichting met publieke en culturele netwerken.
- Toezicht houden op de uitvoering van een publieksbeleid, met inbegrip van het pedagogische en het onderwijs:
o Het bedenken, ontwikkelen en organiseren van verschillende activiteiten (workshops voor kinderen tijdens het schooljaar en tijdens de schoolvakanties, creatieve workshops, educatieve spelletjes, enz.);
o Toezicht houden op het opbouwen en het ontwikkelen van de relaties van de Stichting met de onderwijsnetten en het Brusselse verenigingsleven;
o Toezicht houden op het opbouwen en het ontwikkelen van de relaties met de buurtverenigingen;
o Toezicht houden op de organisatie van geleide bezoeken van Franstalige en Nederlandstalige scholen en verenigingen;
o Toezicht houden op de opleiding van de gidsen en de animatoren over de pedagogische tools.
- Beantwoorden aan de behoeften aan een coherente en gecontroleerde communicatie tussen de verschillende diensten, afdelingen en directies.

Uw verantwoordelijkheden

Als Adjunct-artistiek directeur verantwoordelijk voor publiek en partnerschappen oefent u uw functie uit onder leiding van de Artistieke Directie, met als belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en actualiseren van de werkzaamheden van de afdeling om een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken te verzekeren;
- De opvolging verzorgen, evalueren en eventueel aanpassingen doen aan de organisatieprocessen om een optimale kwaliteit en efficiëntie te verzekeren;
- De medewerkers aansturen en motiveren om hen aan te moedigen om tot de best mogelijke prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling te komen;
- De expertise en ervaringen gebruiken en delen om optimaal te functioneren bij de opvolging van dossiers die strategisch belangrijk zijn voor de activiteiten van de Stichting, en tegelijkertijd een goede interne communicatie te verzorgen;
- De kwaliteit van de werken en de resultaten stimuleren, opvolgen en verbeteren om optimaal te beantwoorden aan de behoeften van de instelling en haar partners;
- Het personeel van de afdeling publiek en partnerschappen (werknemers, externe dienstverleners, tijdelijke werknemers, studenten, stagiairs) begeleiden zodat ze als persoon en als team kunnen evolueren en de best mogelijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de gestelde doelen;
- Het promoten van zin voor initiatief, resultaatgerichtheid, innovatie en de bedrijfscultuur om de prestaties en de efficiëntie van de dienst publiek en partnerschappen van de Stichting te verbeteren;
- De jaarlijkse budgetten afbakenen (beheer van bestellingen en facturen, opvolging van financiële monitoringtools, implementatie van statistische monitoringtools);
- Meewerken aan het opstellen van het geheel van administratieve en juridische verbintenisstukken: contracten, overheidsopdrachten, bestellingen, verbintenisbonnen, enz.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest