Organisatie

Het Balanske

Dagcentrum De Kalebas zoekt een enthousiaste activiteitenbegeleider.

De Kalebas is een kleinschalig dagcentrum waar een zinvolle en uitdagende dagbesteding georganiseerd wordt voor (jong)volwassenen met een beperking. Via een breed aanbod aan arbeidsgerichte- en ontspanningsactiviteiten trachten we maximaal tegemoet te komen aan de noden en wensen van onze gebruikers. Om dit alles te realiseren zijn wij op zoek naar een creatieve en gemotiveerde activiteitenbegeleider (100%).

Je komt terecht in een kleinschalige organisatie met een jong, gedreven en enthousiast team waarbij het welzijn en de talenten van de medewerkers voorop staat.

Functieomschrijving

Jouw takenpakket

Als begeleider ondersteun je (jong)volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking en/of autismespectrumstoornis. Je ontwikkelt, organiseert en begeleidt een breed aanbod aan uitdagende activiteiten, zowel binnen de muren van het dagcentrum als daarbuiten. Hierbij stimuleer je de zelfstandigheid van onze deelnemers, maar bied je tegelijk ook de nodige ondersteuning. Je gaat aan de slag met het individuele begeleidingstraject van elke gebruiker en zet deze doelen creatief om in actiepunten.

Concreet bestaat jouw takenpakket onder meer uit volgende activiteiten:

 • Ondersteuning bieden bij alle aspecten van het dagelijks leven
 • Een vertrouwensband opbouwen met de (jong)volwassenen en hun context
 • Individuele begeleidingstrajecten opstellen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen
 • Actief uitdenken, organiseren en begeleiden van activiteiten en ateliers
 • Actief deelnemen aan overlegmomenten
 • Logistieke en administratieve taken

Profiel

Als activiteitenbegeleider heb je minimaal een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting waarbij je brede en diepgaande pedagogische kennis en inzichten hebt verworven. Een eerste werkervaring in een (semi)residentiële setting is een pluspunt.

Daarnaast hechten wij veel belang aan volgende persoonsgebonden competenties:

 • Flexibiliteit
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Teamspeler zijn
 • Communicatief zijn
 • Creatief denken
 • Regels en afspraken nakomen

Jobgerelateerde competenties

 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Zorgvrager(s) informeren en sensibiliseren over de thema's geweld, verslaving, seksualiteit, analfabetisme en persoonlijke steun bieden door advies en hulp
 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Samen met of voor de zorgvrager de sociaal-educatieve stappen ondernemen bij sociale en medische instellingen, werkgevers, onderwijsinstellingen, ...
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen

Aanbod

 • Een contract van 100% voor bepaalde duur gedurende 12 maanden voor een vervanging van een zwangerschap.
 • Je komt terecht in een kleinschalig team, waar huiselijkheid voorop staat.
 • Verloning volgens de barema’s van PC 319.01.
Solliciteren

Solliciteren met cv en motivatiebrief via Stephanie Sneyers: stephanie@balanske.be.

Solliciteren

Solliciteren met cv en motivatiebrief via Stephanie Sneyers: stephanie@balanske.be.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant