Functieomschrijving

Als nationaal Verantwoordelijke Diversiteit/Toegankelijkheid/ST-ESC heb je voor 40% een nationale verantwoordelijkheid op het gebied van ‘Diversiteit en Toegankelijkheid’, met focus op het Europese Short-Term European Solidarity Corps-programma (ST-ESC).
Met deze Europese subsidies geven we samen met onze partners (jeugdwelzijnsorganisaties, bijzondere jeugdzorg en tweedekansonderwijs) elke zomer kansengroepjongeren (18 tot 30 jaar) de mogelijkheid tot een korte, internationale uitwisseling. Je verzorgt de Europese administratie die bij dit programma hoort, onderhoudt de contacten met de buitenlandse ‘hosting’-organisaties, optimaliseert en implementeert het programma met onze partner Tumult vzw (en de toeleidende organisaties) en begeleidt en ondersteunt de jongeren bij het internationaal avontuur dat zij tegemoet gaan.

 • Je probeert het aanbod van uitwisselingen dat AFS heeft voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen bij een zo divers mogelijk publiek te brengen en werkt alle obstakels weg die dit verhinderen.
 • Je probeert de diversiteit van onze samenleving weerspiegeld te zien in de deelnemers aan onze verschillende programma’s.
 • Je volgt de verschillende beurs- en solidariteits-initiatieven die het internationale netwerk en het AFS hoofdkantoor ontwikkelt nauw op en tracht wat relevant is te vertalen naar de Vlaamse en Nederlandse realiteit zodat ook in de Low Lands zoveel mogelijk financiële obstakels worden weggehaald.
 • Je adviseert je collega’s om onze communicatie en campagnes inclusief en divers te maken en daardoor een zo ruim mogelijk doelpubliek aan te spreken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en integratie van het ST-ESC programma voor kansengroepen en werkt hiervoor nauw samen met onze coördinatiepartner Tumult vzw en met de verschillende expertise organisaties die jongeren voor dit ST-ESC-programma rekruteren en selecteren.
 • Je houdt contact met de Europese ST-ESC hosting partners (social profit organisaties in het buitenland) die onze jongeren ‘hosten’ tijdens hun internationaal ST-ESC programma.
 • Je voegt interessante partners aan het ST-ESC-netwerk toe om de jongeren een zo gevarieerd mogelijk aanbod van Europese bestemmingen en programma’s aan te bieden.
 • Je ontwikkelt, evalueert en optimaliseert trainingen, tools en oriëntaties die de jongeren zo goed mogelijk moeten voorbereiden op hun internationaal avontuur en zo goed mogelijk ondersteunen tijdens hun verblijf in het buitenland.

Als regionaal vrijwilligerscoördinator Dender ben je voor 40% van je taken verantwoordelijk voor alles wat de AFS-werking in regio Dender betreft, met initiële focus op de ontwikkeling van twee nieuwe lokale comités in het Waasland en in de Vlaamse Ardennen.
In een overgangsfase van 1 (DAS oftewel Dendermonde-Aalst-Sint-Niklaas) naar 3 comités (extra lokale werkingen in de Vlaamse Ardennen en het Waasland) stuur je samen met de vrijwillige voorzitters de dagelijkse werking van de lokale AFS-groepen aan, ondersteun en coach je de lokale vrijwilligers en help je hen initiatieven te organiseren om mee te bouwen aan de nationale AFS-structuur, -strategie en -missie.
Je bouwt een regionaal netwerk van gelijksgezinde organisaties, scholen en educatieve instellingen uit om samen met anderen maximale impact in de samenleving te creëren.

 • Je ontwikkelt twee nieuwe comités (Waasland en Vlaamse Ardennen) op basis van de uitkomst van het onderzoek naar ‘De territoriale indeling van AFS’ door het Departement Sociale Geografie van de KU Leuven.
 • Je zet je mee achter de ontwikkeling van sterke lokale AFS-comités en een vlotte werking van plezante lokale vrijwilligersploegen in Antwerpen en de Dender-regio.
 • Je geeft training en coaching ‘on the job’ zodat vrijwilligers hun taken met kennis, vertrouwen en voldoening kunnen uitvoeren.
 • Je ondersteunt de lokale voorzitters en fungeert als hun klankbord.
 • Je stimuleert het intergenerationeel werken dat eigen is aan AFS.
 • Je bereidt waar nodig lokale vergaderingen mee voor en zorgt voor inhoudelijke achtergrond en input.
 • Je helpt comités bij het rekruteren van vrijwilligers en het opzetten van regionale samenwerking tussen verschillende comités.
 • Je werkt vanuit je regionaal perspectief mee aan de (inter)nationale AFS-werking. Je zorgt voor de regionale/lokale implementatie van de AFS-strategie en zet daarvoor soms concrete acties en events op, alsook regionale vormingen.
 • Je coacht vrijwilligers bij het geven van ondersteuning aan deelnemers aan AFS-programma’s en het bemiddelen tussen jongeren en gastgezinnen waar nodig.
 • Je onderhoudt waar nodig contact met buitenlandse AFS-partners als crisissituaties met deelnemers hier of in het buitenland dat vereisen.
 • Je zorgt mee voor de lokale implementatie van de marketingcampagnes (rekrutering van deelnemers en gastgezinnen) die het Belgische AFS Shared Service Center ontwikkelt. Hiertoe zorg je voor het plannen van AFS-(vrijwilligers) aanwezigheid op relevante markten, feesten en evenementen.
 • Je ondersteunt de gastgezinrekrutering in jouw regio.
 • Je onderhoudt contacten met scholen en organisaties in de regio om verrijkende samenwerkingen te initiëren.
 • Je werkt mee aan de lokale promo- en bekendmakingsacties die AFS op touw zet.
 • Je ondersteunt vrijwilligers logistiek en administratief daar waar bepaalde taken (administratie, professionele netwerking, …) door de aard van het vrijwilliger zijn, door hen moeilijk uit te voeren zijn.

Profiel

Kennis en vaardigheden

 • Je weet hoe je vrijwilligersploegen moet motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.
 • Je weet wie de ‘Nieuwe vrijwilliger’ is en hoe deze te benaderen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met vrijwilligersmanagement.
 • Je kunt strategie en doelstellingen omzetten in concrete acties: m.a.w. je kunt de AFS-missie en -strategie vertalen in concrete (lokale/regionale) projecten.
 • Je bent een krak in actief luisteren, conflictbemiddeling en omgaan met weerstand.
 • Je weet hoe je processen moet uittekenen en opvolgen en hoe je een goede back-planning opstelt en uitrolt.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je bent je bewust van culturele verschillen in communicatie en relatie en weet hoe ermee om te gaan.
 • Je hebt ervaring met en kennis van het opzetten van concrete trainingstrajecten.
 • Je geeft graag workshops aan jongeren en volwassenen en weet hoe een sterke workshop van A tot Z uit te werken.
 • Je hebt kennis van algemeen didactische principes en speldidactiek.
 • Je bent goed in het spreken voor een groep.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en van het middenveld in Vlaanderen.

Gedragscompetentie

 • Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen en ploegen.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
 • Je bent ondernemingsgezind en niet bang van verandering en innovatie: je ziet eerder de opportuniteiten dan de problemen.
 • Je weet hoe in een snel veranderende, chaotische en creatieve realiteit toch het overzicht te houden en het doel te bewaken.
 • Je werkt vlot in teamverband en kan ook zelfstandig je plan trekken.
 • Je bent sterk in je eigen timemanagement en in zelfzorg.
 • Je bent collegiaal en flexibel als de goede (samen)werking dit vereist.
 • Je bent oplossings- en feedbackgericht
 • Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.
 • Je bent sterk in contact leggen, netwerken uitbouwen en in het duurzaam uitwerken van relaties, co-creaties en projecten om via samenwerking met andere organisaties de efficiëntie en impact van onze AFS acties te verhogen.
 • Je weet hoe je te bewegen op de smalle lijn tussen het werken met ‘klanten’ in een professionele setting en tegelijkertijd met ‘vrijwilligers’ in een leer-, experimenteer- en amuseer-omgeving.

Pluspunten

 • Je hebt kennis van internationalisering en/of global competence education.
 • Je hebt ervaring met Europese subsidieprojecten (aanvraag, verslag, administratie).
 • Je bent zelf als vrijwilliger actief (geweest).
 • Je bent goed op de hoogte van de actuele nationale AFS-werking en –missie.
 • Je hebt een diploma hoger of universitair onderwijs.
 • Je beschikt over een rijbewijs (of bent bereid dit te behalen).

Voorwaarden

 • Je woont nabij de Dender-regio (Provincies Antwerpen/Oost-Vlaanderen) of bent bereid om je er te vestigen. Je werkt 2 dagen van thuis uit (en bent meestal onderweg in je eigen regio) maar wordt voor overleg, intervisie en nationale projecten minstens 2 dagen per week op het AFS-kantoor in Mechelen verwacht.
 • Je engageert je tot regelmatig avond- en weekendwerk (dat eerlijk wordt gecompenseerd door vrije tijd tijdens de klassieke werkweek) en bent flexibel waar het werken met vrijwilligers en programma-deelnemers dat vereist.
 • Je gelooft dat in de huidige samenleving en wereld ‘ globalisering’ en ‘superdiversiteit’ zowel een uitdaging als een opportuniteit zijn en wilt je bijdrage leveren om iedereen de kans te geven een actieve wereldburger te worden.

Aanbod

 • Een 80% job in een dynamische, regionale en internationale werkomgeving.
 • Een gevarieerde job met veel kans tot eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • De kans om in een internationale context zowel dichtbij (Benelux) als veraf (het hele internationale AFS netwerk) mee te werken aan een relevante missie.
 • Deel uitmaken van een klein team van vrijwilligerscoördinatoren in Vlaanderen en Nederland dat elkaar steunt, versterkt en uitdaagt.
 • Een creatieve vrijwilligersomgeving waar je met veel kans tot eigen initiatief vrijwilligers kan doen leren en excelleren.
 • Een flexibele arbeidsduurregeling en een rechtvaardige regeling inzake vakantie en overuren.
 • Een eerlijke verloning met een rechtvaardige compensatie voor thuiswerk en werkgerelateerde verplaatsingen. Een contract van onbepaalde duur volgens barema B1c of B1b (afhankelijk van relevante ervaring), maaltijdcheques ter waarde van € 7/dag, maximaal eco-, cultuur en sportcheques, een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering.
 • Een centraal gelegen en goed bereikbare werkplek vlak aan het centraal station van Mechelen.
 • Een fijne sfeer, goede koffie en een goed frituur en tof café net over de deur.
Solliciteren

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 5 december 2023 aan Caroline Steyaert via ellen.de.munter@afs.org. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef (thuis te maken) en een kort (online) gesprek op 11 of 12 december op een tijdsstip dat jou past.

Reageren voor: 05/12/2023
Solliciteren

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 5 december 2023 aan Caroline Steyaert via ellen.de.munter@afs.org. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef (thuis te maken) en een kort (online) gesprek op 11 of 12 december op een tijdsstip dat jou past.

Reageren voor: 05/12/2023
Type
Vast
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
Antwerpen