Profiel

Toelatingsvoorwaarden


Je behaalde een Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld.


Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.


Jouw profiel


Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.


Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:
· Didactische vaardigheden – Je hebt zowel theoretische als praktische ervaring met didactische processen. Bij voorkeur weet je dat te combineren met ervaring of een groot inlevingsvermogen in artistieke creatieprocessen
· Innoverend – Je bent ontwikkelingsgericht ingesteld en houdt van onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe leervormen. Je hebt weet van interessante onderwijsontwikkelingen in het buitenland. Je hebt ook kennis van en liefst ervaring met vormen van blended learning.
· Teamplayer – je betrekt graag andere collega’s bij processen van onderwijsvernieuwing, je weet collega’s te overtuigen om met nieuwe leervormen te experimenten
· Resultaatsgericht – je werkt nauwgezet, je weet dossiers tegen gestelde deadlines af te werken
· ICT – je beheerst de gangbare software programma’s én hebt geen schrik om je complexe onderwijstechnische programma’s eigen te maken
· Kritisch – je hebt een kritische geest en durft vragen te stellen die veranderingsgericht zijn

Organisatie

RITCS

Het RITCS -Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound biedt als Brusselse School of Arts professionele en academische opleidingen aan in podium- en audiovisuele kunsten. We begeleiden toekomstige professionals binnen de richtingen Radio, Regie, Cinematografie, Schrijven, Sound Design, Montage, Animatiefilm, Drama (Regie en Spel) en Podiumtechnieken bij het vinden van een eigen artistieke taal en universum. Dit gaat gepaard met het aanscherpen van de eigen techniciteit en ambachtelijkheid, het aanwakkeren van een onderzoekende en kritische houding, en het vermogen zich te verbinden met de Brusselse én internationale context.

Aanbod

Wij bieden


· Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
· Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
· Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
· Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
· Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
· Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
· Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt


Concreet


Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: RITCS
Aard tewerkstelling: Lector
Vereist niveau: Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld
Volume: 80%
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: vanaf 17/09/2020 tot en met 30/09/2021
Afsluitdatum: 4/09/2020

Functieomschrijving

Ter ondersteuning van haar opleidingen is het RITCS op zoek naar een stafmedewerker onderwijsontwikkeling en ondersteuning (O&O) specifiek gericht op het hoger kunstonderwijs. Met een grote gevoeligheid voor artistieke processen werkt de stafmedewerker O&O nauw samen met de opleidingshoofden aan de onderwijsvernieuwing van de professionele en academische opleidingen; Hij/zij ondersteunt de processen van onderwijsontwikkeling, doet onderzoek naar nieuwe didactische methoden en werkvormen, specifiek gericht op het artistieke onderwijs; biedt inhoudelijke en redactionele ondersteuning bij de opmaak van dossiers ifv curriculumherzieningen, nieuwe opleidingen, …(o.a. educatieve master, masteropleidingen AK en DK, profilering professionale bachelor AK); organiseert relevante studiedagen & vormingen; biedt administratieve ondersteuning met betrekking tot het opleidingsaanbod en de opleidingsprogramma’s (voorbereiding, programmawijzigingen, evaluatievormen, ECTS-fiches, etc.); levert relevante informatie aan over de opleidingsprogramma’s, toelatingsproeven, … aan de communicatiedienst; werkt mee aan de uitwerking en redactie van een studenten- en docentenvademecum voor alle opleidingen. Je werk nauw samen met de onderwijsdeskundigen van EhB en neemt namens het RITCS actief deel aan het onderwijsforum van EhB.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest