Profiel

Toelatingsvoorwaarden:
Je behaalde een diploma van Master (of hiermee gelijkgesteld), bij voorkeur een diploma van Master in de Audiovisuele of Dramatische Kunsten of minimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs. Op het ogenblik van de indiensttreding moet de kandidaat voldoen aan de bepaling van Artikel V. 148 of artikel V. 149 $2 van de Codex Hoger Onderwijs.


Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.


Je profiel:
Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing
van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte
wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent
gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.
Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:
• Zelfstandig - je bepaalt zelf je onderzoeksplanning en de uitvoering daarvan, in
overleg met je promotoren en je begeleidingscommissie
• Resultaatsgericht - het onderzoek heeft een artistiek resultaat als einddoel, een
kunstwerk dat gepaard gaat met een discursief luik waarvan je de vorm zelf
bepaalt
• Leergierig - je bent nieuwsgierig naar alle denkbare ontwikkelingen op je
onderzoeksterrein en in de aangrenzende gebieden
• Ervaring - bij voorkeur ruime professionele artistieke ervaring in de audiovisuele
of de dramatische kunsten
• Initiatief nemen - je neemt initiatief om je (tussentijdse) onderzoeksresultaten
én de mogelijke twijfels hieromtrent te delen met collega’s, studenten en andere
geïnteresseerden binnen of buiten het RITCS
• Kritisch - je staat kritisch tegenover de vanzelfsprekendheden die, als traditie én
als actuele consensus, heersen op je artistiek onderzoeksterrein

Organisatie

RITCS

Het RITCS -Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound biedt als Brusselse School of Arts professionele en academische opleidingen aan in podium- en audiovisuele kunsten. We begeleiden toekomstige professionals binnen de richtingen Radio, Regie, Cinematografie, Schrijven, Sound Design, Montage, Animatiefilm, Drama (Regie en Spel) en Podiumtechnieken bij het vinden van een eigen artistieke taal en universum. Dit gaat gepaard met het aanscherpen van de eigen techniciteit en ambachtelijkheid, het aanwakkeren van een onderzoekende en kritische houding, en het vermogen zich te verbinden met de Brusselse én internationale context.

Aanbod

Wij bieden
• Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 508, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link: https://ses.ehb.be.
• Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
• Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
• Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
• Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
• Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
• Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt


Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: RITCS
Aard tewerkstelling: Assistent AOA
Vereist niveau: Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld
Volume: 50%
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: vanaf 17/09/2020 tot en met 30/09/2022
Afsluitdatum: 4/09/2020

Functieomschrijving

RITCS/ School of Arts creëert de mogelijkheid om een onderzoek te verrichten met het oog op het behalen van een Doctoraat in de Kunsten. Het onderwerp daarvan is niet specifiek, maar wel bepaald door de eigenheid van het RITCS als onderzoeksomgeving, d.w.z. de domeinen Audiovisuele Kunsten en Dramatische Kunsten.


De selectie gebeurt aan de hand van een dossier dat volgende elementen bevat:
1. een samenvatting van het geplande onderzoek (‘abstract’)
2. de onderzoeksvragen
3. de onderzoeksmethodiek
4. de ‘state of the art’ van het onderzoeksterrein (welk onderzoek
vond of vindt er nog plaats op jouw terrein en rond jouw onderwerp?)

Deze aspecten dienen elementair uitgewerkt te zijn.

4. een motivering van de keuze voor het RITCS als onderzoeksomgeving

5. een voorlopige toezegging van een promotor (die bij voorkeur een
RITCS-VUB-dubbelmandaat heeft: RITCS-docent + 10% ZAP aan de VUB).


De kandidaat is bereid om zich, in het kader van haar/zijn onderzoek,
waar mogelijk in te schakelen in de opleidingen van het RITCS, en over
haar/zijn onderzoek en de evoluties daarvan uitgebreid met collega’s en
studenten te communiceren.

Solliciteren

Wij bieden
• Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 508, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link: https://ses.ehb.be.
• Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
• Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
• Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
• Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
• Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
• Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: RITCS
Aard tewerkstelling: Assistent AOA
Vereist niveau: Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld
Volume: 50%
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: vanaf 17/09/2020 tot en met 30/09/2022
Afsluitdatum: 4/09/2020

Reageren voor: 04/09/2020
Solliciteren

Wij bieden
• Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 508, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link: https://ses.ehb.be.
• Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
• Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
• Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
• Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
• Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
• Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: RITCS
Aard tewerkstelling: Assistent AOA
Vereist niveau: Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld
Volume: 50%
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: vanaf 17/09/2020 tot en met 30/09/2022
Afsluitdatum: 4/09/2020

Reageren voor: 04/09/2020
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest