Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil de kansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten. Al deze kinderen en jongeren moeten vanuit hun sociale, culturele en talige diversiteit de nodige sleutelcompetenties kunnen verwerven die ze nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw.

Met een team van een 100-tal medewerkers ondersteunt en vormt het OCB Brusselse schoolteams. Ze hebben hierbij specifiek aandacht voor een aantal grootstedelijke uitdagingen zoals meertaligheid, armoede, ouderbetrokkenheid, brede school,…

Het OCB is een warme organisatie, die met kennis van zaken en respect voor teams het kind centraal plaatst!

Het OCB is een dienst van de Vlaamse gemeenschapscommissie.

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams (en bredeschoolcoördinatoren, speelpeinmedewerkers). Je begeleidt hen op maat in de ontwikkeling van een sterke werking. Als onderwijsondersteuner bouw je mee aan kwaliteitsvol onderwijs, breed leren, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit, meertaligheid, armoed …

Je werkt ook samen met organisaties en diensten die je in deze opdracht kunnen helpen (pedagogische begeleiding, opvoedingsondersteunende diensten …).

Opdrachten

 • Communiceer en functioneer jij vlot binnen een netwerk van diverse organisaties (scholen, brede scholen, begeleidingsdiensten …)?
 • Heb je ervaring met het ondersteunen/coachen van en het vorming geven aan leraren, directies, zorgcoördinatoren, speelpleinmedewerkers …? Hou je hierbij rekening met lokale context?
 • Kan je relativerend en diplomatisch optreden bij onvoorziene omstandigheden met aandacht voor vertrouwelijkheid?
 • Heb je een verfrissende kijk op het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind?
 • Heb je ervaring met diverse groepen en oog voor de noden van kinderen uit kansarme gezinnen?
 • Ga je creatief om met taal en meertaligheid van kinderen en hun ouders?

Hou je ervan samen te werken in team en kan je ook zelfstandig aan de slag?

Profiel

Wie zoeken we?

Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) gerelateerd aan de onderwijssector

Diplomalijst vastgelegd in het VGC-personeelsstatuut (art. 1 van het collegebesluit nr. 09/202 van 23/04/09):

 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
 • Kleuteronderwijzer
 • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
 • Onderwijzer
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
 • Geaggregeerde lager secundair onderwijs
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie
 • Hoger onderwijs van het korte type: logopedie
 • Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie, optie logopedie
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Academisch Gerichte Bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid

Of een ander diploma maar beschikken over minstens 1 jaar relevante ervaring in de onderwijsbegeleiding.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren

Taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • Je hebt kennis van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder; onderwijsontwikkelingen en schoolstructuur en in staat zijn om zich in te werken in nieuwe inhouden op basis van deze ontwikkelingen
 • Je hebt kennis over de mogelijkheden die de schoolomgeving kan bieden in functie van leerkansen en leerlingenresultaten bij kinderen
 • Je hebt kennis over en bent vaardig in de te ondersteunen basisinhouden;
 • Je hebt kennis over en bent vaardig in het toepassen van begeleidings- en vormingsmethodieken
 • Je kan anderen overtuigen
 • Je kan een visie ontwikkelen
 • Je neemt initiatief

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!

Aanbod

Aanwervingsvoorwaarden:

GECO gerechtigd zijn. (referentienummer vacature = 2478518)

Om in aanmerking te komen voor het GECO-statuut moet je binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen én

 • 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;
 • of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien u ouder bent dan 40 jaar;
 • of reeds werken binnen een GECO-contract.
 • Geïnteresseerde kandidaten die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen,

komen ook in aanmerking voor deze functie (indien u voldoet aan de bovenstaande voorwaarde en de diplomavoorwaarde)

Wat krijg je in ruil?

 • Voltijds (100 %) geco-contract van onbepaalde duur met ingang zo snel mogelijk.
 • Loonschaal 1.80 - onderwijsondersteuner

Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Solliciteren

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat door het registratieformulier https://www.jobsolutions.be/register/8834-7

in te vullen, ten laatste op 12 juni 2022.

De selectiegesprekken zijn gepland op 21 juni 2022 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het Onderwijscentrum Brussel, surf naar www.onderwijscentrumbrussel.be .

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan de heer Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke bij het Onderwijscentrum Brussel op het nummer 02 210 63 90 of via piet.vervaecke@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan de heer Pieter Luyckx via pieter.luycxk@vgc.be

Reageren voor: 12/06/2022
Solliciteren

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat door het registratieformulier https://www.jobsolutions.be/register/8834-7

in te vullen, ten laatste op 12 juni 2022.

De selectiegesprekken zijn gepland op 21 juni 2022 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het Onderwijscentrum Brussel, surf naar www.onderwijscentrumbrussel.be .

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan de heer Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke bij het Onderwijscentrum Brussel op het nummer 02 210 63 90 of via piet.vervaecke@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan de heer Pieter Luyckx via pieter.luycxk@vgc.be

Reageren voor: 12/06/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest