Organisatie

Alba vzw

Alba vzw is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg Vlaams-Brabant en Brussel. We organiseren diverse werkvormen: Slachtoffer-daderbemiddeling en Herstelgericht Groepsoverleg in het Bemiddelingsburo, alternatieve maatregelen (leerprojecten en gemeenschapsdiensten) in Gambas, delictgerichte contextbegeleiding in Bascule en ondersteunende begeleidingen (dagactiviteiten, staptochten, time-outs, korte ervaringsgerichte trajecten) in de Dienst Ondersteunende Begeleiding.

Functieomschrijving

De teamcoördinator geeft leiding aan een deel van het team van “ondersteunende begeleiding” – dagactiviteit en de korte ervaringsgereichte trajecten / ontheming en time-out. Hij/zij maakt deel uit van het beleidsteam. Hij/zij rapporteert aan de directeur en heeft een brugfunctie tussen het team en het beleidsteam.

De teamcoördinator heeft de eindverantwoordelijkheid over de werking. Hij/zij bouwt samen met het team de inhoudelijke en organisatorische werking uit.

Hij/zij werkt voorwaardenscheppend voor een goede, kwaliteitsvolle dienstverlening aan de doelgroep, staat garant voor de vertaling van de missie en visie van Alba.

Takenpakket

Personeelsbeleid

De teamcoördinator

 • ondersteunt de medewerkers en volgt hun functioneren op
 • organiseert individuele coaching en teamcoaching
 • treedt coachend/ sturend op in crisissituaties
 • bewaakt de teamdynamiek
 • faciliteert de leerkansen van medewerkers en van het team.
 • zet verbeterprocessen op
 • voert competentiegesprekken met medewerkers
 • is (i.s.m directie) verantwoordelijk voor de selectie en werving van nieuwe medewerkers
 • organiseert het onthaal en de inwerking van nieuwe medewerkers
 • volgt de arbeidsregelingen op (verlof, overuren, weekendwerk)

Strategisch beleid

 • geeft mee vorm aan het algemeen beleid van de organisatie (i.s.m. directeur en beleidsteam)
 • ontwikkelt mee de kwaliteitsplanning van Alba en de deelwerking “Ondersteunende Begeleiding” en neemt initiatieven om die te verbeteren
 • faciliteert, initieert en begeleidt innovatieprocessen

Operationeel beleid

 • volgt de dagelijkse werking en operationele planning op
 • organiseert team- en overlegvergaderingen en volgt de besluiten op
 • verdeelt de verantwoordelijkheden en taken en volgt op
 • is eindverantwoordelijk voor het beleid van vrijwilligers en freelancers

Financieel beleid

 • volgt de courante uitgaven op binnen de begroting
 • beheert de teambudgetten (bv. inzake vorming)

Interne communicatie

 • is aanspreekpunt voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten
 • organiseert de besluitvorming en informatiedoorstroming binnen het team en stimuleert een open communicatie
 • staat in voor informatiedoorstroming tussen team, beleidsteam en directie

Externe communicatie

 • neemt de cliënt-overstijgende communicatie op met verwijzers/juridische instanties
 • organiseert, neemt deel aan samenwerkingsverbanden
 • vertegenwoordigt Alba bij externe diensten en/of de overheid

Administratie- logistiek

 • organiseert en volgt de administratieve taken op (verslaggeving, dossiervorming, registratie van begeleidingswerk,…).
 • organiseert en volgt de logistieke ondersteuning van de werking op

Profiel

 • heeft min. 5 jaar ervaring in hulpverlening en/of leiding geven
 • is vertrouwd met (integrale)jeugdhulp en jeugdrecht
 • kan het bewijs van goed gedrag en zeden (model 2)voorleggen

  heeft volgende competenties:
 • geeft leiding aan een team en motiveert, ondersteunt de teamleden
 • heeft inzicht in organisatie- en budgetbeheer, is sterk in synthetiseren, analyseren, evalueren
 • volgt de voortgang van processen en taken op
 • heeft kennis en vaardigheden inzake conflicthantering, onderhandelen, bemiddelen, gespreks- en vergadertechnieken
 • communiceert mondeling en schriftelijk op een heldere en directe manier
 • werkt autonoom en kan krachtdadig handelen en beslissen
 • bezit de nodige administratieve vaardigheden eigen aan de functie

Aanbod

 • Een job vol uitdagingen waarmee je écht een verschil kan maken. Ons werkveld verveelt nooit.
 • Vorming en ondersteuning bij alles wat je binnen de vzw onderneemt.
 • Een plek in een enthousiast, ambitieus en geëngageerd beleidsteam, opererend vanuit Herent.
 • Een uiterst correcte verloning op niveau L1 (PC 319.01) met maaltijdcheques en een flexibele verlofregeling.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
Vlaams-Brabant