Organisatie

vzw Stroom

DINAMO organiseert vorming voor volwassenen overdag en op maandagavond. Bijzonder hierbij is dat alle cursussen, workshops en uitstappen begeleid worden door vrijwillige deskundigen en lesgevers. DINAMO zet door haar werking erg in op het verbinden van mensen en creëren van netwerken. De keuze voor vrijwilligers maakt dat de band met het publiek heel sterk is. We zijn tijdelijk op zoek naar een enthousiaste programmaverantwoordelijke voor de sector Mens en Samenleving.

Functieomschrijving

 • DINAMO zoekt een programmaverantwoordelijke voor de sector Mens en Samenleving. Het betreft cursussen, lezingen en/of uitstappen rond cultuur en geschiedenis, natuur en duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Hij/zij stelt samen met vrijwilligers een programma voor het najaar van 2022 samen en is verantwoordelijk voor een goede (administratieve) organisatie en opvolging van deze activiteiten.

 • De programmaverantwoordelijke volgt de reeds geplande activiteiten in het voorjaar van 2022 nauwgezet op.

 • Hij/zij coacht de vrijwilligers op een positief waarderende manier en deelt kennis en ervaringen waardoor vrijwilligers zich optimaal kunnen ontplooien en DINAMO een kwalitatieve dienstverlening aan de deelnemers kan verzekeren.
 • De programmaverantwoordelijke is als teamlid mede verantwoordelijk voor de totale werking van DINAMO, hij/zij kan flexibel ingezet worden waar nodig.

 • Daarnaast behoort een goede werking van de pauzemomenten tot het takenpakket; de organisatie en planning van vrijwilligers, een correcte administratie en afrekening en CST-scan.

 • De programmaverantwoordelijke werkt onder leiding van de coördinator en bij afwezigheid onder de afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur van de vzw Stroom.

Profiel

 • Optreden: in verschillende situaties een geloofwaardige eerste indruk maken en handhaven.

 • Goede organisatorische vaardigheden: de benodigde acties, tijd en middelen inzetten om de doelstellingen te bereiken conform de planning

 • Creativiteit: komt met originele of nieuwe ideeën en oplossingen. Vindt invalshoeken die afwijken van de gevestigde denkpatronen

 • Initiatief: kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen

 • Richting geven: het aansturen, ontwikkelen en motiveren van vrijwilligers zodat ze hun doelstellingen en die van de organisatie op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband.

Voldoen aan onze basiscompetenties: samenwerken, klantgerichtheid, organisatiebetrokkenheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren


Goede kennis van didactische principes


Basiskennis computer (Word, Excel, …), kunnen werken met toepassingen zoals Ticket Matic, Yesplan,…


Affiniteit met de socio-culturele sector

Aanbod

Deeltijds contract 80% (30,4/38)


Niveau B (lokale en regionale besturen)


Extra legale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding of volledige terugbetaling sociaal abonnement, hospitalisatieverzekering,…


Voor meer informatie en functieomschrijving kan je terecht bij sollicitaties@warande.be
(014/47.23.41) of surf naar www.warande.be, rubriek vacatures.

Solliciteren

Stuur uiterlijk op 5 december 2021 je sollicitatiebrief met je cv en afschriften van je diploma en/of getuigschrift (bachelor Sociaal (Cultureel) Werk, Lerarenopleiding of gelijkgesteld) naar: Vzw Stroom (DINAMO), t.a.v personeelsdienst, Warandestraat 42, 2300 Turnhout of naar sollicitaties@warande.be

De sollicitatieprocedure bestaat uit een mondeling gesprek in de week van 14 december 2021. Startdatum 10 januari 2022.

Reageren voor: 05/12/2021
Solliciteren

Stuur uiterlijk op 5 december 2021 je sollicitatiebrief met je cv en afschriften van je diploma en/of getuigschrift (bachelor Sociaal (Cultureel) Werk, Lerarenopleiding of gelijkgesteld) naar: Vzw Stroom (DINAMO), t.a.v personeelsdienst, Warandestraat 42, 2300 Turnhout of naar sollicitaties@warande.be

De sollicitatieprocedure bestaat uit een mondeling gesprek in de week van 14 december 2021. Startdatum 10 januari 2022.

Reageren voor: 05/12/2021
Categorie
Onthaal en administratie
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen