Enkel voor intern gebruik door publiq-medewerkers.

Vertel ons kort wat jouw link is met kunst- en cultuureducatie.

  • Ik wil mijn ervaring en kennis rond kunst- en/of cultuureducatie delen en publiq mag mij hiervoor contacteren
  • Ik vind uitwisseling met collega's uit het brede cultuureducatieve veld belangrijk en ik wil hier een actieve rol in spelen
  • Ik wil mee nadenken over de kenniswerking van publiq rond kunst- en cultuureducatie
  • Ik verklaar mij bereid om minstens 1x per jaar naar een netwerkbijeenkomst van Vitamine C te komen om uit te wisselen en input te geven

Je gegevens worden geregistreerd in een bestand van publiq vzw met het oog op je deelname aan onze kennisactiviteit. Je naam en organisatie, zonder contactgegevens, nemen we op in een deelnemerslijst beschikbaar voor alle deelnemers met het oog op ons lerend netwerk. Verder delen we je gegevens niet met derden, uitgezonderd waar dit strikt noodzakelijk is om je deelname mogelijk te maken. We zullen je ook informeren over komende, soortgelijke activiteiten. Je kan steeds laten weten dat wij jou niet meer mogen contacteren.