Opnieuw de zintuigen?

Van 2015 tot 2019 focusten we op de zintuigen als thema voor Schatten van Vlieg. De zintuigen zijn een toegankelijke manier om kinderen te laten kennismaken met kunst en cultuur. Ze zijn universeel, vertrekken vanuit het kind zelf en zijn daarom toepasbaar op alle locaties.

Ook werd dit thema erg gesmaakt door de verstoplocaties. In een bevraging die we op de vorige inspiratiedag (februari 2019) afnamen, gaf 93% aan dat het leuk was voor families om met een zoektocht op basis van de zintuigen hun locatie te verkennen. In 2019 werkte 81% van de bevraagde locaties het vooropgestelde thema uit.

Bovendien vernieuwt het familiepubliek zichzelf doordat oudere kinderen de zoektocht ontgroeien en er steeds nieuwe jonge kinderen bijkomen.

Daarom herhalen we vanaf volgend jaar opnieuw alle zintuigen.

‘Hoor jij wat ik hoor?’

In 2020 komt het gehoor aan bod met het veelzijdige thema ‘Hoor jij wat ik hoor?’

Doe jij met je cultuurhuis mee aan Schatten van Vlieg in 2020? Dan moedigen we jou aan het thema in je zoektocht te verwerken. Laat via deze herkenbare rode draad families kennismaken met het aanbod en de ruimte van jouw locatie.

3 overtuigende redenen om met het thema aan de slag te gaan:

1. Een thema inspireert
De jaarlijkse thema-insteek nodigt uit om op een andere en verfrissende manier naar je locatie te kijken. Het Vliegteam organiseert een inspiratiedag rond het thema en bundelt achteraf de ideeën, tips en inspiratie zodat jij creatief aan de slag kan gaan met thema.

2. Een thema biedt de kans om samen te werken
Ieder thema geeft je de ruimte om op een andere manier aan de slag te gaan. Je wordt uitgedaagd om naar nieuwe partners op zoek te gaan. Misschien werk je dit jaar samen met de muziekacademie of ontdek je interessante (klank)kunstenaars in je buurt?

3. Een thema zorgt voor continuïteit
Kinderen vinden in de schatkist een educatief item ontwikkeld door publiq met focus op het thema. Wanneer de zoektocht naar die schatkist zich ook focust op het thema ervaren de kinderen de activiteit als een mooi geheel. Ook het campagnebeeld en de bovenlokale promocampagne van Vlieg speelt in op het thema waardoor de actie als een geheel aanvoelt en herkenbaar is.

Schatjes van Vlieg

In het voorjaar van 2019 voerden we een groot onderzoek bij meer dan 2500 families met jonge kinderen tussen 0 en 5 jaar. Daaruit leiden we af dat er bij die allerjongste gezinnen goesting is om er met hun kroost op uit te trekken. Ze vinden echter niet altijd (geschikt) aanbod relatief dicht in hun buurt.

Families hebben niet alleen zin in culturele uitjes met hun jonge kroost, cultuurparticipatie is ook heel voordelig voor de allerjongsten, zo blijkt uit de studie Jong geleerd, jong gedaan van departement CJM: wie op jonge leeftijd aan cultuur deelneemt en cultureel leert zal dat ook én vaker doen als hij of zij ouder wordt. Door vroeg te investeren in culturele competenties zal de sociale en culturele ongelijkheid later beperkter zijn.

Voor 2020 kiezen we dus voor sterke Schatten van Vlieg-zoektochten rond het gehoor, mét extra aandacht voor de allerkleinste schatjes van Vlieg. Wij hebben er alvast veel zin in!

IMG 20190717 142633 1

Klank op je locatie

Geluiden zijn er zo goed als altijd en overal. Er zijn zoveel geluiden, dat we de meeste ervan zelfs niet eens meer opmerken.

Ik wil inspiratie!
Vlieg2020 vierkant kist hoor vlieg

Communicatie en promotie voeren voor je actie

Alles wat je nodig hebt om je zoektocht in de kijker te zetten.

Meer lezen