Partnerpagina

Samenwerking over alle (vrijetijds)domeinen heen

Samenwerken zit in het DNA van publiq. Het hele instrumentarium van de UiTdatabank is er dan ook op gericht om meerwaarde te bieden voor tal van partners in de brede vrijetijdssector, zowel binnen als buiten het overheidsdomein van Cultuur, Jeugd en Sport. Naast de partners binnen het UiTnetwerk werken we intussen samen met:

Organisaties binnen beleidsdomein Cultuur:
- Steunpunten, landelijke thema-evenementen
- Socio-culturele (middenveld)-organisaties

Organisaties binnen beleidsdomein Jeugd:
- Partnerships met Ambrassade MediaRaven, VVJ...
- Realisaties zoals allesoverjeugd.be, mijnkindopkamp.be,...

Organisaties binnen beleidsdomein Sport:
- Partnerships met ISB vzw, Bloso, VSF,..
- Realisaties zoals Multimove.be, …

Ook met organisaties bij andere beleidsdomeinen zijn samenwerkingsverbanden mogelijk. Zo werken we samen met toerisme (Toerisme Vlaanderen, toerismediensten), departement Onderwijs (Cultuurkuur.be), departement Welzijn (campagne www.datvoeltbeter.be), departement Leefmilieu en Natuur (Dag van het Park, Week van het Bos,..), departement Internationaal Vlaanderen (www.2014-18.be), departement RWO (Open Monumentedag), departement DAR (Studiedienst Vlaamse regering) en de VRT.

Klik hier voor het overzicht van alle publicatiekanalen die uit deze samenwerkingsverbanden voortkomen.

 

Contactinformatie

Julie Meiresonne

Julie Meiresonne
Algemene Partnerships
julie@publiq.be
02/5510734


Nieuws over Partnerpagina