publiq

publiq is een vrijetijdsbrede organisatie 

die alle doelgroepen omarmt

missie

publiq verbindt mensen met activiteiten en met elkaar
door ervoor te zorgen dat ze elkaar vinden

visie

een samenleving
waar vrije tijd leidt tot ontmoeting,
initiatief en gedeelde beleving
zodat elk individu kan en wil deel uitmaken
van een publiek

 

Vinden en verbinden

Vrije tijd is vrijheid. De vrijheid om te doen wat niet moet. publiq faciliteert het publieke vrijetijdsleven door ervoor te zorgen dat mensen en activiteiten elkaar vinden.

publiq biedt informatie, maakt van zoekers vinders

publiq zet in op platformen waar aanbod en publiek elkaar wederzijds ontmoeten. publiq hertaalt een groot aanbod uit de sectoren cultuur, jeugd en sport naar een overzichtelijk en uitdagend geheel van publieksgerichte en sectorgerichte projecten en producten, vindbaar en uitnodigend. Door slimme technologie, smart data-analyses en scherpe gebruikersprofielen worden aanbod en publiek maximaal op elkaar afgestemd.

publiq zorgt voor smaakverbreding, de verwachtingen voorbij

Op de plek waar wordt gevonden ontstaat meer dan gezocht. Vrije tijd is niet alleen het dichtmaken van ‘open space’, het is de kans krijgen er creatief betekenis aan te geven. publiq gelooft dat nieuwe ervaringen en verrassende ontmoetingen het individuee en collectief cultureel zelfbewustzijn aanscherpen en zo de weerbaarheid en solidariteit tussen mensen versterken. Daarom streeft het voorbij de loutere service rond wat, waar en wanneer naar smaakverbreding, gidsend van het bekende naar het onbekende.

publiq bevordert participatie, verbindt diverse publieken

Die uitnodiging om - nu eens surfend dan weer duikend - te proeven van het onbekende geldt een inclusief publiek: jong of oud, arm of rijk, met of zonder beperking, van eender welke etnisch-culturele achtergrond. Samen met zijn partners legt publiq stapstenen zodat ieder op zijn manier kan deelhebben en deelnemen aan het publieke vrijetijdsleven. Vooral de omgang met superdiversiteit vraagt om dialoog, vertrouwen en creativiteit. publiq gaat actief de uitdaging aan om de zichtbaarheid van het superdiverse aanbod te vergroten.

publiq bouwt bruggen, verbindt partners

Verbinden is het werk van vele handen. publiq smeedt duurzame samenwerkingsverbanden tussen diverse partners in het brede vrijetijdsdomein: lokale besturen en onderwijspartners maar evengoed spelers uit de artistieke, jeugd-, sport- en cultuursector, middenveldorganisaties, media en ICT-ontwikkelaars. publiq brengt ze samen rond betekenisvolle publieksstrategieën met een maatschappelijke meerwaarde en biedt daartoe een doorgedreven marketingexpertise en uitgebreide set producten en diensten aan.

publiq goes local and global

Lokaal en internationaal zoekt en vindt publiq aansluiting bij partners die vanuit vergelijkbare doelstellingen werken en experimenteren. publiq zet in op globale kennisdeling van de meest recente know-how: dit zorgt voor zuurstof en houdt lokale initiatieven schaalbaar en betaalbaar. Coöperatie en entrepreneurship zitten publiq nu eenmaal in het dna.

publiq. maak het mee.