Gedaan met bounced e-mails wanneer je berichten verstuurt via de balie-app. Dat omdat er een extra controle werd ingebouwd bij de registratie van e-mailadressen. En hoe werkt dat nu precies?

Er is een nieuwe feature actief in de balie-applicatie. Omdat er bij het versturen van gesegmenteerde mailings heel wat e-mailadressen niet werkten, was er nood aan een kwaliteitscontrole van de e-mailadressen die ingegeven worden bij de registratie van een UiTPAS. Vaak worden die immers manueel ingetikt aan een balie, waardoor er wel al eens foutjes durven insluipen.

De validatieservice treedt automatisch in werking wanneer er een adres wordt geregistreerd en gaat de volgende zaken na:

- of een mailadres de juiste syntax of vorm heeft (x@y.z en bijvoorbeeld niet x@y of xy.z)

- of het mailadres wel in gebruik is en of het niet spamgevoelig is

Wanneer het een correct e-mailadres is, merk je nauwelijks vertraging. Is er toch iets mis mee, dan checkt het systeem in één à twee seconden waaraan dat ligt. Voldoet het ingegeven adres niet aan de eerste voorwaarde, dan krijg je de melding dat registreren onmogelijk is. Is het de tweede voorwaarde die een (mogelijk) probleem geeft, dan verschijnt de vraag om het e-maildres nog eens na te kijken, waarna je definitief kan bevestigen.

Simpel, automatisch en daardoor geen extra werk, hoera! Daarmee staan we alweer een stapje dichter bij een zo efficiënt en doelgericht mogelijke communicatie!