In de week waarin het op CultuurNet Vlaanderen verzamelen geblazen is om een eerste versie van de product roadmaps aan mekaar te presenteren, lezen we volgende kop in de De Standaard: ‘Mailen of surfen: één op vijf kent er niets van’. Volgens een onderzoek van de Gezinsbond kan 20% van de Vlamingen geen informatie opzoeken op het internet.

Het is de bevestiging van de overweging om niet unisono op digitaal in te zetten. De voordelen zijn nochtans legio. Het is efficiënter en meetbaarder. Het online volgen van gebruikerservaringen en A/B-testen op onze eigen kanalen (UiTinVlaanderen, UiTdatabank,…) zorgt  ervoor dat er quasi dagelijks verbeteringen gebeuren. Een groep van 20% is echter te overweldigend om zomaar links te laten liggen. Op het gebied van vrijetijdsinformatie moeten we dus ook onze verantwoordelijkheid opnemen en doorzetten in onze offline inspanningen en ze –wie weet- intensifiëren.

We volgen hierbij graag zo goed mogelijk de aanbevelingen die Mediawijs.be doet in z’n whitepaper rond e-inclusie. Deze opmerkingen zijn gericht op de verschillende beleidséchelons, maar bevatten volgens ons ook nuttige tips voor organisaties in het veld. Wij voelen ons alvast aangesproken. Lees hieronder een greep uit onze intenties en acties.

 1. Zet in op transversale, overkoepelende partnerschappen tussen federaal, Vlaams en lokaal niveau en over de beleidsdomeinen heen.

  • Het UiTnetwerk met z’n vrijetijdsagenda’s in de verschillende lokale infobladen blijft een belangrijke poot in ons output-model. Het zijn niet enkel de “uitinjouwgemeente”-sites die aandacht verdienen. We blijven inzetten op het faciliteren van gedrukte vrijetijdskalenders.

 2. Ontwikkel een beleid vanuit een brede visie op e-inclusie, gebaseerd op een continuüm van profielen van digitale uitsluiting tot digitale insluiting.

 3. Verplicht een aantal basisreflecties bij de ontwikkeling van een digitale dienstverlening. Hou rekening met een diversiteit aan digitale profielen bij de start van de ontwikkeling van een digitale dienst (User centered design);

  • Het 7e-model is een leidraad voor CultuurNet bij het vormgeven van gebruikerservaringen. Bovendien kijken we in het kader van "usability for the people" na op welke manier we de principes van “Universal Design” kunnen toepassen op onze digitale kanalen.

 4. Stimuleer onderzoek dat een toekomstgericht e-inclusief beleid kan ondersteunen.

  • We willen veel beter dan vandaag te weten komen wat de bereiks- en gebruiksimpact is van onze lokale (gedrukte) agenda's in de gemeentebladen. We plannen een onderzoekstraject in het najaar.

 5. Garandeer betaalbare en kwaliteitsvolle toegang door ondersteunende maatregelen uit te werken rond infrastructuur en kwaliteitsvolle openbare computerruimtes;

  • Computerruimtes-zelf kunnen we niet voorzien, maar we blijven inzetten op ondersteunende maatregelen om van onze diensten gebruik te maken. Offline output van UiTdatabank (print rapporten voor gemeentebladen, tipblaadjes voor UiTPAS, Vliegdisplays, ...) moeten we prioritair genoeg op onze eigen roadmapagenda plaatsen.

 6. Ondersteun vormingsactoren in alle beleidsdomeinen, zowel binnen formele als informele vormingsinitiatieven, om hun vormingsaanbod te diversifiëren en af te stemmen op de referentiekaders rond mediawijsheid en geletterdheid;

  • Deze oproep om vormingsinitiatieven af te stemmen op de referentiekaders rond mediawijsheid nemen we ter harte in de begeleiding van onze partners. Enerzijds moeten de principes van universal design ook van toepassing zijn op onze begeleiding, anderzijds moeten we zorgen dat onze train-the-trainer-inspanningen opgaan voor de verschillende digitale profielen.

 7. Voorzie stimulansen rond vorming en beleid voor intermediaire organisaties die ondersteuningsnetwerken kunnen vormen voor kwetsbare groepen op digitaal vlak.

  • In samenwerking met het Netwerk tegen armoede, hebben we in het voorjaar een uitwisselingproject opgezet rond het gebruik van UiTdatabank en UiTinvlaanderen. Deze input werd mee gebruikt bij de ontwikkeling van beide trajecten.


We verwijzen heel graag ook naar een boek van de hand van collega Eric Goubin:  "Analoog of digitaal? Inclusief communiceren in de internetsamenleving"

Wil je meer weten over hoe we gebruikers betrekken bij het vormgeven van de nieuwe UiTdatabank? Klik dan hier.