We hebben veel geleerd van de feedback van de deelnemende cultuurhuizen.

Zo voorzien we sinds 2016 een gadget ter aanvulling van het campagnemateriaal en kwamen er dit jaar bijvoorbeeld Vlieg-gevelborden en affiches op maat voor in je gemeente. We leerden ook dat nieuwkomers nood hebben aan dat tikkeltje meer informatie en dat praktijkvoorbeelden een bron van inspiratie voor je kunnen zijn.

We kunnen je dus enkel aanmoedigen om ook zelf een evaluatie te organiseren. Dat kan telefonisch, via mail of in een aparte vergadering. Nodig je medewerkers, vrijwilligers, partners,… uit voor een evaluatie en maak van het moment gebruik om ze te bedanken voor hun inbreng.

  1. Neem de logboekjes erbij en kijk wat de schattenjagers ervan vonden. Noteer de belangrijkste bevindingen en neem ze mee naar volgend jaar.

  2. Tel je schattenjagers. (Tip: maak een inschatting op basis van het aantal geurpakjes dat je uitdeelde.)  Ben je tevreden met dit resultaat? Het bezoekersaantal is een handig richtcijfer wanneer je je campagnemateriaal bestelt in 2018.

  3. Verzamel beeldmateriaal van je event: spoor je medewerkers en schattenjagers aan om hun foto’s te delen. Zo krijg je een mooi overzicht van de schattentocht en heb je beeldmateriaal voor een ‘throwback’ of voor je communicatie in 2018.

  4. Verzamelde je deze zomer contactgegevens van de families? Heb je de toestemming om hen te contacteren? Maak er dan zeker gebruik van en stuur hen gericht informatie over interessante activiteiten voor families.

  5. Doe een rondje rond de tafel of laat je medewerkers een korte bevraging invullen. De resultaten kan je gebruiken voor je evaluatie.

  6. Volgend jaar werken we rond het thema ‘tast’. Heb je alvast leuke ideeën? Is er ook tijd voor een kleine brainstorm? Je mag je ideeën zeker delen met het Vliegteam via een mailtje naar maria@cultuurnet.be.

  7. Schrijf je conclusies in een verslag. Neem dat verslag nog eens door wanneer je van start gaat met de zomeractie van 2018.