1. De kracht van samenwerken bestaat

De 4 gemeenten van de stadsregio Turnhout (Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar) hadden al een voorgeschiedenis op het vlak van intergemeentelijke samenwerking. Dat op vlak van mobiliteit, wonen, grote aanbestedingen, het Huis van het Kind en ook in de organisatie van een vrijetijdspas (die uiteindelijk de voorloper zou zijn van hun huidige UiTPAS). Een regionaal UiTPASverhaal was dus niet alleen logisch, maar zelfs wenselijk.

2. Vier gemeenten, één (web)adres

Ook al is UiTPAS Kempen een regio waaronder vier gemeenten vallen, toch is het hart van de UiTPAScommunicatie te vinden op één overkoepelende website: www.uitpaskempen.be. Dat beperkt de werklast voor de besturen en de overvloed aan communicatieprikkels voor het publiek.

3. UiTPAS kan je helpen

Het grootste vraagteken, voor en vlak na de opstart, was de effectieve kost van de tussenkomsten voor de kansentarieven per gemeente. Door het systeem zijn deze budgetten nu overzichtelijk en goed in te schatten. Ook voor de partnerverenigingen is het een overzichtelijk en beheersbaar verhaal.

4. Mooie wisselwerking tussen OC 'De Djoelen' en verzorgingstehuis De Liereman

De samenwerking tussen het ontmoetingscentrum 'De Djoelen' in Oud-Turnhout en het psychiatrisch verzorgingstehuis De Liereman loopt dankzij UITPAS veel vlotter. De Liereman is zelfs vaste klant geworden bij het OC en de mensen van het verzorgingstehuis komen nu ook helpen aan de tap. 

5. UiTPAS betekent méér...

... meer gebruik (door de opname van de kansenpas met kortingstarief voor mensen in armoede én een 'standaard' vrijetijdspas)

... meer gebruik (ook omdat het aantal voordeelpassen daarmee vervijfvoudigde)

... meer mogelijkheden voor het uitreiken van passen (waardoor het stigma van een kansentarief steeds meer wegvalt)

... meer promotie van het vrijetijdsaanbod (want die is gekoppeld aan de algemene UiTPAScommunicatie)

6. UiTPAS Kempen, UiTPAS Kemp-en-wie-nog? 

"Door de naam breder te houden, kunnen andere gemeentes zonder problemen aansluiten", vertelde Maarten Meyers tijdens het UiTsalon. De naam UiTPAS Kempen komt dus niet voort vanuit een streven naar een 'Kempengevoel', maar om de mogelijkheid en goodwil tot uitbreiden zelfs letterlijk te benoemen. (Wie overigens meer wil weten over de Kempen, kan nog tot 19 november terecht in de Warande voor de expo Kempenatlas)

7. UiTPAS Kempen, UiTPAS Kemp-en-wie-nog in 2018?

De voorwaarden en modaliteiten voor de uitbreiding van  UiTPAS Kempen worden op dit ogenblik nog besproken, maar geïnteresseerde gemeenten mogen zich altijd kenbaar maken bij maarten.meyers@beerse.be.