De UiTdatabank is het invoerplatform achter UiT in Vlaanderen, waarop organisatoren hun vrijetijdsactiviteiten kunnen invoeren en publiceren. Toch vragen we invoerders om enkele regels te respecteren. Op die manier kunnen wij de neutraliteit van de databank voor de gebruiker garanderen.

Wat mag je niet invoeren?

AANBODSREGELS

Racistische of pornografische informatie

  • Politiek getinte activiteiten waarbij

uitsluitend één politieke mening geuit wordt (bv. een (partij)toespraak)

politieke logo's als afbeelding gebruikt worden

MAAR WEL: activiteiten waarbij meer dan één politieke partij of mening aan bod komt of waarbij geen politiek standpunt ingenomen wordt en het vrijetijdsgehalte de bovenhand heeft (vb. een debat of eetfestijn)

  • Religieus aanbod

Activiteiten die uitsluitend gericht zijn op het uitdragen of belijden van een geloofsovertuiging of cultus, of gericht zijn op een gemeenschap van gelovigen of aanhangers, mag je niet invoeren (vb. wekelijkse eucharistieviering).

MAAR WEL: Activiteiten die geworteld zijn in religie, maar die publiek toegankelijk zijn en waarbij het vrijetijdsaspect primeert. Zo kunnen een processie, een optreden in een synagoge, of een rondleiding in een moskee wel.

 

NIET-ACTIVITEITEN

Objecten en websites

Een object, zoals een boek, mag niet ingevoerd worden. Ook promotie voor een website hoort niet thuis in de UiTdatabank.

MAAR WEL: Bij een ingevoerde activiteit een website toevoegen, kan uiteraard wel.

  • Hotels, campings, kamers of restaurants

Een Valentijnsmenu in een restaurant mag je niet publiceren.

MAAR WEL: een optreden in een café. Het gaat om een publiek evenement, met de nadruk op vrijetijdsbeleving.

  • Opleidingen in het verplicht onderwijs
  • Zoekertjes

 

GEEN VRIJE TIJD

  • Activiteiten uitsluitend voor bedrijven

Activiteiten die als doelpubliek de werknemers van bedrijven hebben, horen niet thuis in UiTdatabank als deze niet publiek toegankelijk zijn (vb. vakbeurzen).

  • Activiteiten waarbij de verkoop van producten of diensten centraal staat

Activiteiten met een puur commercieel doel of activiteiten die reclame maken voor één product of dienst horen niet thuis in UiTdatabank.

MAAR WEL: activiteiten waar meerdere producten, diensten of merken aan de man worden gebracht, en waarbij de vrijetijdsbeleving primeert (vb. markt of beurs).

 

TOESTEMMING/GEEN TOESTEMMING

  • Activiteiten die je niet zelf mee organiseert, en waarvoor de organisator in kwestie je geen opdracht gaf tot het promoten.
  • Audiovisueel materiaal waarvoor je geen toestemming van de eigenaar hebt (zie ook het artikel over 'copyright')

 

Beheerders van de UiTdatabank (dat zijn medewerkers van steden en gemeenten en publiq vzw) voeren verschillende kwaliteitscontroles uit op het ingevoerde aanbod. Wanneer een activiteit een van de bovenstaande regels overtreedt, hebben volgens de gebruikersovereenkomst, het recht om de activiteit af te wijzen voor publicatie. Een afgekeurde activiteit krijgt in je overzicht van UiTdatabank de vermelding “Publicatie afgewezen”.

Heb je nog vragen bij de publicatieregels van UiTdatabank, dan kan je steeds contact opnemen via vragen@uitdatabank.be.