Een belangrijk uitgangspunt van UiTPAS is de solidaire kostendeling die gehanteerd wordt bij de toepassing van het kansentarief voor mensen in armoede. Dit principe gaat uit van een gedeelde bijdrage en verantwoordelijkheid. Op die manier wordt het zowel voor de deelnemer, de organisator als de lokale overheid haalbaar om financiële drempels weg te werken.

Een populaire verdeling is de '20-40-40' waarbij de kosten procentueel worden gedeeld door respectievelijk de deelnemer, de organisator en de lokale overheid. Daarnaast is er de optie om voor mensen in armoede een vaste prijs te hanteren en de restkost te verdelen onder organisator en overheid. Dit is duidelijker voor de gebruiker in armoede, maar minder controleerbaar voor organisatoren.

De reële kost voor een organisator is afhankelijk van de extra kostprijs per deelnemer en het aantal deelnemers dat bij hem gebruik maakt van dat tarief. De kostprijs van een extra zwemmer in een zwembad is verschillend van een extra deelnemer aan een workshop met materiaal. Omwille van die verscheidenheid kan de bijdrage van de organisator lokaal bepaald worden met een minimum van 10% in de meest extreme gevallen .

Voor de bijdrage van mensen in armoede werd een bovengrens vastgelegd van 20-25% van de deelnameprijs. Dit percentage is gebaseerd op het advies van het Netwerk tegen Armoede die deze bovengrens beschouwt als de kritische grens waarop een belangrijke groep mensen in armoede afhaakt omwille van de prijs. Voor heel wat gezinnen is zelfs dit bedrag nog te veel, bv. voor een gezinsuitstap.  Daarnaast onderstreept het Netwerk ook het belang om wel degelijk een bijdrage te vragen. Binnen UiTPAS wordt bewust niet gekozen voor gratis toegang. Een kleine bijdrage i.p.v. gratis maakt een groot verschil op het vlak van waardigheid. Gratis bestaat niet en ook mensen in armoede willen graag hun steentje bijdragen.

Een solidaire kostendeling is een eerlijke manier om de financiële drempel aan te pakken. Een uitstap in groep kan ook andere drempels helpen verkleinen. Lees er hier meer over.