Je hebt de keuze tussen een aparte UiT-website voor jouw gemeente en een online UITagenda ingebed in je gemeentelijke website. Voor welke optie koos de gemeente Ravels? Kristof Jacobs, diensthoofd vrije tijd, vertelt waarom.

Een droge opsomming van vrijetijdsactiviteiten zonder uitnodigend tekstje en verstoken van prikkelende foto’s volstaat vaak niet meer om mensen uit hun kot te lokken. Net daarom koos de gemeente Ravels resoluut voor een nieuw platform, UiTinravels.be, waarop de activiteiten van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, GC De Wouwer, de toeristische dienst en de lokale verenigingen verzameld worden. En meer.

Van informatie naar participatie

Mensen aansporen de deur uit te gaan voor een theaterstuk, tentoonstelling of een les waterpolo, dat doe je in eerste instantie door alle informatie overzichtelijk, gemakkelijk doorzoekbaar en aangenaam leesbaar te presenteren. Op die manier breng je inwoners en vrijetijdsaanbod naar elkaar toe. Maar in het proces om de lezers aan te zetten tot een kaartje te kopen, is het cruciaal om het enthousiasme aan te wakkeren. En de gemeentelijke website alleen is daar niet altijd het effectiefste middel voor.

Kristof: “De nieuwe UiT in Ravels laat bijvoorbeeld toe om heel gemakkelijk afbeeldingen en filmfragmenten toe te voegen aan activiteiten, op een minder omslachtige manier dan hoe dat vroeger op de gemeentelijke website moest gebeuren. Zulke zaken helpen om mensen te prikkelen en uiteindelijk over de streep te trekken.”

“De gemeentelijke website daarentegen is veel meer gericht op pure informatieoverdracht en daarom veel statischer. Niet zo geschikt om mensen goesting te geven. Dat gebeurt volgens ons veel meer via grafisch materiaal zoals sfeerbeelden dan met enkel tekst en informatie. Het is dan ook bedoeling om alles wat de mensen kunnen ‘doen en beleven’ in Ravels op de website te verzamelen, met specifieke aandacht voor ‘de beleving’.”

 Oud, ouder, verouderd?

 “De drie sites die nu samengebracht worden op  UiT in Ravels waren dringend aan vernieuwing toe,  vooral op technisch vlak. De ene was net iets  recenter dan de andere, maar over het algemeen  duurde informatie of media toevoegen lang, de lay  out was gedateerd en ook een koppeling met de  UiTdatabank ontbrak.”

 Online platformen kunnen met andere woorden  gemakkelijk grote hoeveelheden informatie  doeltreffend ontsluiten en ze maken een snelle  aanpassing van de opgenomen gegevens mogelijk.  Toch wil dat niet zeggen dat het platform zelf niet  verouderd of aan vernieuwing toe kan zijn. De  recente aanpassingen vangen dat op en zullen volgens Kristof in de toekomst zelfs nieuwe mogelijkheden bieden.

“UiT in Ravels zal inhoudelijk overzichtelijker, beknopter en daardoor ook aangenamer te raadplegen zijn.” Wil je dus – als inwoner of toerist – weten wat er te doen is in Ravels? Het lokale vrijetijdsaanbod wordt vanaf nu op één centrale plaats verzameld.