De Vliegdoos is een praktische doe-doos met tips en ideeën om het familiepubliek warm te maken voor cultuur- en vrijetijdsactiviteiten. Aan de hand van brainstormtechnieken en analysemodellen krijg je inzicht in de noden van families met jonge kinderen en hoe je hierop kan inspelen. 

De Vliegdoos bestaat uit een inspiratiegids en een spel in vier rondes:

 1. Hoe familievriendelijk is onze gemeente?
 2. Wat is familievriendelijkheid? 
 3. Je publiek begrijpen - belevingsanalyse families;
 4. Naar een familievriendelijk actieplan.

Vooraf is er een opstart (samenstelling van de groep, uitnodigingen) en na het spel een terugblik met kennisdeling.

Wat zijn de voordelen van de toolkit?
 • Je denkt samen met collega's en andere organisaties na over familievriendelijkheid en werkt zo aan een geïntegreerd verhaal en een gezamenlijk actieplan.
 • Je krijgt inspiratie voor een tastbaar gezinsvriendelijk beleid dat berust op stevige fundamenten. 
 • Je pakt het thema familievriendelijkheid concreet en stapsgewijs aan. 
 • Je komt tot actiepunten en -plannen op die je relatief snel en gemakkelijk kan realiseren.
Wat is er nodig om te starten met de Vliegdoos?
 • collega's van andere diensten en organisaties die bereid zijn om mee te werken
 • een tijdsinvestering van ongeveer twee werkdagen van elk van de deelnemers
 • optioneel: bevolkings- of publieksonderzoek van families
Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze toolkit? Contacteer ons dan via info@publiq.be.