Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag laten FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Beiaardvereniging en de Vlaamse Unesco Commissie, op talloze plaatsen in Vlaanderen en Brussel de beiaarden klinken. “De beiaarden worden geluid om de aandacht te vestigen op de talenten van vluchtelingen en de engagementen van cultureel-erfgoedorganisaties voor het thema ‘vluchten’”, aldus FARO. “We doen een oproep aan alle Vlaamse regio’s en Brussel om in de toren van hun beiaard een culturele ontmoeting te organiseren tussen de beiaardier en vluchtelingen-kunstenaars uit de buurt. Eén plus één is meer dan twee, en dus rekenen we op een gezamenlijke performance.”

Die performance kan verschillende vormen aannemen: samen muziek maken op de beiaard, een woordkunstenaar die tussen de muzikale bedrijven rapt, jamt of voordraagt. Een voor de gelegenheid samengesteld koor of een acteur of danser die de sfeer meeneemt in zijn of haar act. “We zetten de organisatoren ook aan om omwonenden, bewoners van een asielcentrum, vluchtelingen, bezoekers van een buurthuis,… op die ontmoetingen uit te nodigen om als exclusieve getuigen de kruisbestuiving mee te maken”, zegt FARO.