UiTPAS wil als integraal programma de participatie van elke Vlaming verbreden en verdiepen. Daarbij worden extra inspanningen geleverd naar mensen in armoede, een uitdaging waarvoor al heel ervaring werd opgebouwd, verzameld én ontsloten via het kenniscentrum voor participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport: Demos. Maak kennis met hun ondersteuningsaanbod op weg naar een geïntegreerd vrijetijds- en participatiebeleid.

Binnen het participatiedecreet is Demos o.a. actief rond het ondersteunen van steden en gemeenten bij het uitbouwen van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Het is een manier om via een stevig samenwerkingsverband na te denken en afspraken te maken om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede aan te pakken. Het is meteen een stevige basis om een geïntegreerd participatiebeleid op poten te zetten, een van de criteria die afgetoetst wordt bij de invoering van UiTPAS. De Vlaamse Overheid stimuleert deze manier van werken via een trekkingsrecht uit de Vlaamse participatiemiddelen. 

Daarnaast biedt Demos een reeks boeiende en verdiepende vormingen aan om je lokale beleid vorm te geven, nieuwe methodieken uit te proberen, ...

Bij Demos kan je ook terecht voor advies en ondersteuning in het uitwerken van specifieke participatieprojecten naar kansengroepen. De Vlaamse Overheid ondersteunt jaarlijks initiatieven waarvoor een dossier wordt ingediend met een projectsubsidie van maximaal 3 jaar. 

Omdat Demos gespecialiseerd is in het opzetten van een geïntegreerd participatiebeleid, kan de organisatie je helpen bij het opmaken van een dossier om UiTPASgemeente of -stad te worden. Wil je hierover meer informatie? Contacteer inge.vandewalle@demos.be.

Wil je weten hoe dat er in het UiTPAS er dossier moet uitzien? Contacteer dan partnermedewerker Ruben Schietse via ruben.schietse@publiq.be.