In 2012 startte UiTPAS als gids voor de participant: een spaar- en voordelenprogramma met bijzondere aandacht voor mensen in armoede. Eind 2013 volgde een evaluatie van het pilootproject in de regio rond Aalst. Deze studie zag positieve effecten en vormde de basis voor een verdere uitrol van UiTPAS over Vlaanderen. Nu, zes jaar na die start in Aalst, maken we opnieuw de balans op. We krijgen zo zicht op successen én uitdagingen voor UiTPAS.

Drempelverlagend en participatieverhogend voor kansengroepen

UiTPAS werkt. De bevraagde steden en gemeenten, organisatoren en, niet in het minst, de pashouders zelf bevestigen dat UiTPAS voor kansengroepen drempelverlagend en participatieverhogend werkt. Essentieel daarbij is dat (verenigde) mensen in armoede zelf worden betrokken bij de projectinvulling. Bij aanbieders is er draagvlak om mee initiatieven te nemen om drempels verder te verlagen. De betrokkenheid van grotere, vaak commerciële, partners is daarbij wel nog een uitdaging.

Ook de pashouder zonder kansenstatuut ervaart het programma als gids door het vrijetijdsaanbod. Maar het spaar- en voordelenprogramma heeft nog groeipotentieel. In afstemming met de lokale besturen zal publiq daarom ook zelf sterk UiTPAS gaan promoten bij eindgebruikers, aanvullend op de communicatie van de steden en gemeenten.

Transversaal beleidinstrument

UiTPAS bewijst zich voorts als een transversaal beleidsinstrument binnen cultuur, jeugd, sport en welzijn. Dit vertaalt zich in een sterkere samenwerking tussen de diensten en een zeer betrokken netwerk van de lokale besturen. Verder levert UiTPAS een schat aan data en inzichten op die hun nut niet alleen bewijzen voor bijzonder effectieve communicatieacties op maat van de individuele pashouder, maar ook als instrument voor beleidsvoorbereiding en rapportage. Een begeleidingsaanbod van publiq voor partners zal hen toelaten dit instrumentarium nog meer succesvol in te zetten. Ook besturen die nog niet meedoen, geven aan dat deze troeven van UiTPAS hen motiveren om in te stappen.

De vele mogelijkheden en de brede impact voor de lokale besturen nopen hen tot  een goede voorbereiding. Een vlot instapmodel dat een Vlaams best practice-model aanmoedigt, moet helpen om de geografische dekkingsgraad van UiTPAS te verhogen. Via regionale samenwerking kunnen besturen deze uitdagingen gezamenlijk aanpakken. Maar hiervoor is Vlaamse ondersteuning nodig, welke vandaag nog onzeker is.

Uitdagingen en aandachtspunten

De uitdagingen voor het programma en het technisch platform zijn talrijk. Daarom zetten we vanuit publiq blijvend in op performante applicaties voor onze pashouders én aan de balies. Daarbij betrekken we onze partners om de roadmap voor toekomstige ontwikkelingen vorm te geven. De automatische toepassing van de sociale korting inspireert ook andere beleidsdomeinen, maar mag de vrijetijdspropositie niet onderuit halen.

De weg ligt open voor UiTPAS om zich maximaal als vrijetijdsprogramma te verankeren. Meteen ontstaat zo ook een kader dat slim inspeelt op een ontluikende Social Smart City.

______

Wil je als stad, gemeente of regio van start gaan met UiTPAS? Zet deze interesse om in de praktijk en dien je dossier in om zo snel mogelijk te beginnen. In 2019 zijn er voor het eerst twee mogelijke indienmomenten. Hoe treed je toe tot UiTPAS? 
______

Lees hier de samenvatting met conclusies en aanbevelingen

Lees hier het volledige evaluatierapport

Herbekijk de parlementaire hoorzitting: