Steden en gemeenten die met UiTPAS starten of hierover nadenken, willen graag inzicht krijgen in het kostenplaatje dat met UiTPAS gepaard gaat. Hiervoor ontwikkelde publiq een handige tool.

Het project moet namelijk worden voorgelegd aan het bestuur zodat UiTPAS kan worden opgenomen in de meerjarenplanning. Daarnaast moet een stad of gemeente ook een uitgewerkt zakelijk model (hoe gaat alles gefinancierd worden?) kunnen voorleggen om te kunnen starten met UiTPAS, dat is een van de voorwaarden. 

Om aan bovenstaande zaken tegemoet te komen, ontwikkelde publiq een tool om een inschatting van de kosten voor UiTPAS te maken over een periode van 5 jaar.

Parameters & benchmarks

Aan de hand van parameters die worden aangeleverd door de stad of gemeente en benchmarks van bestaande UiTPASpartners, overloopt de vragende stad of gemeente samen met de partnermedewerker van publiq de verschillende kostenposten en wordt in samenspraak een inschatting gemaakt. 

Kostenposten en middelen

De kostenposten zijn: terugbetaling kansentarieven, investering hardware, communicatie en marketing. De middelen die voor UiTPAS kunnen gebruikt worden zijn: de middelen van het trekkingsrecht (als je een Lokaal Netwerk hebt), OCMW-middelen, gemeentelijke middelen, inkomsten uit de UiTPAS-kaartverkoop.

Meer info over wat het kost om te starten met UiTPAS.

Wil je graag zo'n inschatting maken via de tool? Contacteer vrijblijvend je partnermedewerker bij publiq of info@uitpas.be 

Hoe treedt je toe tot UiTPAS? Verloop, dossier en indiendata