Met het decreet bovenlokale cultuurwerking wil Vlaanderen de bovenlokale cultuurwerking stimuleren en uitbouwen, onder meer via projectsubsidies.

Deze subsidies bieden je de kans om met jouw cultuurpraktijk buiten de gemeentelijntjes te kleuren. Om vanuit cultuur bruggen te bouwen naar onderwijs, welzijn, economie ...

Werk je samen met andere (deel)gemeenten voor Schatten van Vlieg? Vraag dan voor de zomeractie van 2020 subsidies aan bij het Steunpunt voor Bovenlokale cultuur. Ook jeugdspelers (met uitzondering van wie gesubsidieerd wordt in het decreet bovenlokaal jeugdwerk) komen in aanmerking. 15 november is de deadline om in te dienen.

In september kun je meedoen met gratis workshops voor cultuur- en jeugdactoren, hun medewerkers & vrijwilligers en openbare besturen uit Vlaanderen en Brussel.