Op 4 december 2015 presenteren de Steunpunten Cultuur, Media en Sport, het JeugdOnderzoeksPlatform en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media de eerste resultaten van de Participatiesurvey 2014 op een studiedag in Muziekcentrum De Bijloke in Gent. Tussen januari en november 2014 werd een representatief staal van 3965 Vlamingen uitgebreid bevraagd over hun participatiegedrag. De resultaten werden verwerkt in twee boeken. Een eerste boek omvat de basisgegevens van de survey en het eerste cijfermateriaal. In een tweede boek wordt dieper gegraven in de data en worden evoluties over de voorbije tien jaar geschetst.

Op 4 december zullen deze boeken evenals de webtools die werden ontwikkeld om eigenhandig cijfers op te vragen, worden voorgesteld. Deelname is gratis.

Schrijf je in.