Deze zomer was de campagne ‘Schatten van Vlieg’ weer een groot succes.
Maar liefst 296 organisaties namen deel aan deze actie en bereikten zo naar schatting 45.000 schattenzoekers. Jaarlijks worden de deelnemende organisaties bevraagd naar hun ervaringen en suggesties, en dat is zeer leerrijk voor het Vlieg-team voor het uitwerken van de actie van het volgende jaar. Zo werd er dit jaar, op vraag van die organisaties een groepsaankoop gerealiseerd voor een gadget met onmiddellijke funfactor, bovendien ecologisch vervaardigd.

Maar hoe ervaren de schattenjagers, de duizenden families de schattenjacht?

Methodologie

Eind augustus werden alle schattenjagers die een unieke code hadden ingevoerd op UiTmetVlieg.be uitgenodigd voor een korte bevraging. In ruil voor hun mening, kregen ze een extra code toegestuurd, wat een extra winstkans betekende voor het winnen van een prijs. De bevraging werd afgerond met 344 ingevulde enquêtes. Uiteraard is het vooral het toegewijd kernpubliek dat op deze vragen antwoordde, wat mogelijk ietwat gekleurde cijfers opleverde.

Wat kunnen we besluiten?

  • Schattenjagers zijn heel actief

47% van de schattenjagers ging meermaals op schattenjacht, sommige schattenjagers tot wel twaalf keer! Het is dus vaak zo dat wie een schat zoekt, er nog eens op uit trekt.

Voor 52% was het meteen ook de eerste keer dat ze schat zochten, de andere kleine helft nam al eerder deel. Het doelpubliek van deze actie veroudert uiteraard, dus is het goed om weten dat we er samen in slagen om ieder jaar een nieuw publiek te bereiken.

  • Schatten van Vlieg zorgt voor een nieuw publiek

De helft van de schattenjagers komt op een schatten-locatie voor de eerste keer, ze waren er nog niet eerder geweest. Dit kunnen we ook afleiden uit individuele reacties (zoals beoordelingen die verschijnen op UiTmetVlieg) waaruit blijkt dat families vaak starten op een gekende locatie (bijvoorbeeld de bibliotheek in hun gemeente) maar dan nóg een schat gaan zoeken op een andere, voor hen minder vanzelfsprekende locatie. En dat is precies wat Vlieg wil doen: families het aanbod laten ontdekken, van bekend naar onbekend.

27% van de schattenjagers komt toevallig, op de locatie zelf met de actie in aanraking. De rol van baliemedewerkers is hierin niet te onderschatten.

  • 360° Communicatie

Hoe leren schattenjagers de actie kennen? Opvallend is dat 27% de actie niet op voorhand kende, ze hebben het ontdekt op een van de schattenlocaties. 33% geeft aan de actie van vorig jaar te kennen. 14% van de schattenjagers leerde de actie kennen dankzij vrienden en familie.

De communicatiekanalen die CultuurNet rechtstreeks inzet, hebben ook hun effect. 15% leert de actie kennen via de via de website, nieuwsbrief of facebookpagina van Vlieg en11% via UiTinVlaanderen.be. De website, nieuwsbrief of magazine van de gemeente scoren eveneens 11%. Dit leert ons dat de inzet van al deze communicatiemiddelen samen, zorgen voor een optimaal bereik, zowel in print, op de locatie zelf, als online via website, nieuwsbrieven en social media.

  • De mening van de schattenjagers

Ook dit jaar konden schattenjagers hun mening geven over de schattenjacht door het schrijven van een beoordeling, wat 537 keer gebeurde. Meer dan de helft van de schattenjagers in deze bevraging geeft aan dat ze op de hoogte waren van deze mogelijkheid. Dit is belangrijk omdat de beoordeling van een schattenzoektocht van de ene familie een andere familie kan overtuigen om ook die locatie eens te verkennen. Bij deze beoordelingen en de bijkomende reacties via de enquête, valt ook op dat ouders zoektochten waarderen die zijn aangepast naar de leeftijd van de kinderen.

  • De kijkboekjes als beloning werden sterk gewaardeerd

Dit jaar zat er in de schatkist voor elke schattenjager een kijkboekje: een kunsteducatief doe-boekje met heel wat opdrachten voor thuis. Maar liefst 95% van de schattenjagers geeft aan ook nog met dit boekje te hebben gespeeld, slechts een heel kleine minderheid heeft het boekje meteen weggegooid of niet mee naar huis genomen.

Dat sterkt CultuurNet in de overtuiging dat de ontwikkeling van een kunsteducatief product in de thematische lijn van de actie, een absolute meerwaarde is voor de schattenjagers.

Besluit

Het succes van de Schatten van Vlieg vertaalt zich niet alleen in hoge cijfers, maar ook in de waardering door schattenzoekers. Deze kwalitatieve cijfers geven naast een aantal inhoudelijke en organisatorische argumenten (zoals een kwalitatief familie-aanbod voorzien in de zomermaanden, een laagdrempelige, collectieve campagne met nationaal bereik,...) nog extra redenen om deel te nemen als organisatie aan deze actie. Een schat zoeken stimuleert herhaalbezoek en bovendien leren heel wat schattenjagers nieuwe locaties kennen. Wat communicatie betreft werkt de mix van overkoepelende communicatie (via Vlieg en UiTinVlaanderen) in combinatie met lokale communicatie via websites en magazines.