Eind december vroegen we UiTdatabankgebruikers naar hun manier om informatie te verzamelen. We polsten ook naar hun interesse in cijfergegevens uit UiTdatabank. Maar liefst 1644 invoerders vulden de vragenlijst in! We kregen een unieke kijk op de informatiestromen en -behoeften die we graag met iedereen delen.

Je vindt de belangrijkste resultaten in deze infografiek: