Het is zinvol om niet alleen binnen de gemeente na te denken over samenwerken rond cultuur- en vrijetijdscommunicatie maar ook regionaal, met een aantal aangrenzende gemeenten. Een deel van de vrijetijdsbeleving speelt zich immers af in een straal van 30 km rond de eigen woonplaats, de zogenaamde zone 30.

Niet iedere gemeente beschikt over een groot en divers vrijetijdsaanbod. Structurele samenwerking kan het totaalaanbod vergroten en versterken. Bovendien zorgt de samenwerking op het vlak van communicatie voor een groter publieksbereik. Met deze schaalvergroting op twee vlakken, neemt de slagkracht toe.  

Waarom werk maken van regionale vrijetijdscommunicatie?
  • Je krijgt zicht op de sterktes en zwaktes van het vrijetijdsaanbod in je regio;

  • Je krijgt inzicht in de kenmerken en de drempels van je publiek;

  • Je brengt de mobiliteit voor het vrijetijdsaanbod in kaart;

  • Je denkt na over de profilering van je regio;

  • Je krijgt een aanzet voor een regionale communicatiematrix.

Hoe begeleiden we je bij regionale vrijetijdscommunicatie?
  • Bepalen voor wie en waarom je wil samenwerken;

  • Een analyse maken van het vrijetijdsaanbod in de deelnemende gemeenten en van de culturele mobiliteit in de regio;

  • Een publieksanalyse maken op basis van smaken, voorkeuren én participatiedrempels van je bevolking of je publiek, met een aanzet tot actieplan;

  • Opmaken van een intergemeentelijke communicatiematrix, met inbegrip van eventuele profilering van de samenwerking.

UiT in mijn regio-widget

Het is heel gemakkelijk om op de gemeentelijke (online) UiTagenda ook activiteiten te tonen die plaatsvinden buiten het grondgebied van de gemeente in kwestie. Ontdek hoe je, heel eenvoudig, de UiT in mijn regio-widget implementeert. 

 

Meer informatie over regionaal UiT?

Neem contact op met Wim D'haeyer via wim.dhaeyer@publiq.be