“Het is niet nodig om het warm water tweemaal uit te vinden”, als je bereid bent dat water te delen. En daarover zijn de organisaties in Lede het eens, want voor de Schatten van Vlieg bereiken ze die warmwaterbron net door de krachten te bundelen. Zo gaan ze telkens dat stapje verder, door nieuwe partners aan te trekken.

Eerste stappen

Initieel was de deelname aan de Schatten van Vlieg een initiatief van de bib, tot de medewerkers in 2015 hun Vlieg-fietstocht wilden verbreden. Daarvoor benaderden ze de Academie voor muziek en woord, de jeugddienst, de Academie voor beeldende kunsten Aalst en de Kringloopwinkel. Die samenwerking liet hen niet alleen toe te delen in de kosten en de baten, maar ook in de zorgen. Zo leverde de bib bijvoorbeeld de opdrachten, zorgde de kringloopwinkel voor het materiaal voor de ‘vlieghuisjes’ (waarin de opdrachten verstopt zaten) en voorzagen de leerlingen van de academies de klankinstallaties voor onderweg.

Het doel? Dat waren er verschillende. Om te beginnen mikte de bib naast een bredere bekendheid van de schattentocht, er eveneens op om de naam van de deelnemende partners verder te verspreiden. En door die voornemens in een multidisciplinaire fietstocht te gieten, kon er bij de kinderen naast een literaire snaar misschien ook nog een sportieve en een artistieke snaar geraakt worden.

 
Vlieg + Dwars door Lede = Vlieg dwars door Lede

Maar waarom niet nog verder gaan? De bib stelde zich die vraag het jaar daarop, aangezien de sportdienst met ‘Dwars door Lede’ gemakkelijk mee in het concept kon stappen door een familieparcours toe te voegen aan hun fietstocht. Handen werden geschud, afspraken gemaakt en de combo resulteerde in ‘Vlieg dwars door Lede’, met een lang traject voor doorgewinterde sporters en een kort voor de schatzoekende families. De twee ontmoetten elkaar op een gemeenschappelijk punt, waar een straattheatervoorstelling voorzien werd. Hetzelfde principe pasten ze toe aan de eindmeet, maar dan in de vorm van een muziekconcert.

 
Vlieg dwars door Lede + ...

Anno 2017 is de jaarlijkse actie voor de Schatten van Vlieg uitgegroeid tot een resem projecten, ondersteund door een breed netwerk aan deelnemende partners. Naast de vaste ondersteuning van de jeugddienst, de sportdienst en de Academie, kon de bib dit jaar eveneens rekenen op de medewerking van heel wat occasionele partners: het woonzorgcentrum Markizaat, de Gezinsbond, plaatselijke handelaars, Natuurpunt, MOLA Molencentrum Provincie Oost-Vlaanderen en het samenwerkingsverband van bibliotheken BibArt.

En als bovenstaande zaken je nog niet overtuigd hebben van de voordelen van samen te werken, dan laten we graag Hilde van de bib zelf nog even aan het woord:

(Meer voorbeelden of tips over succesvol samenwerken vind je in de samenwerkingsgids van Vlieg)