Uit een nieuw onderzoek van familielabel Vlieg blijkt dat 95% van de ouders met baby's, peuters en kleuters sterk geïnteresseerd is om een culturele uitstap te maken. Dat blijkt echter niet altijd evident.

2727 ouders vulden de bevraging van Vlieg, i.s.m. kinderbijslagfonds MyFamily en studente culturele studies Riana Musschoot* in. Die peilde naar de verwachtingen rond cultuurparticipatie van ouders met kinderen tussen 0 en 5 jaar.

De bib op nummer één

Daaruit blijkt dat in de top drie van favoriete cultuuruitstappen met jonge kinderen, de bibliotheek met stip op één staat: 61% van de bevraagden bezocht het afgelopen jaar de bib met hun jonge kroost. 40% bezocht een erfgoedlocatie zoals een kasteel of een monument, en 40% nam de allerjongsten mee naar het theater. Culturele uitstappen worden vooral door moeders gepland, ook al trekken gezinnen er meestal met z’n allen op uit. Dat doen ze trouwens meestal dicht bij huis.

foto: bib Blankenberge

Drempels

Uit het onderzoek blijkt echter dat ouders lang niet zo vaak op cultuuruitstap gaan met hun jonge kinderen als ze zouden willen. De grootste drempels die ouders tegenhouden om (meer) te participeren zijn de leeftijd en het dagritme van de kinderen. Het beste moment voor een cultuuruitstap met de allerjongsten blijkt tussen 10 en 12 uur te zijn. Deze drempel valt meestal weg vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Daarnaast vinden ouders niet altijd geschikt aanbod. Wanneer ouders erop uit willen trekken, halen ze hun inspiratie vooral op websites van organisatoren, via sociale media of via mond-tot-mondreclame. 45% geeft echter aan niet op de hoogte te zijn van wat er te doen is en 35% vindt geen geschikt aanbod.

Cognitieve ontwikkeling en plezier

Op cultuuruitstap gaan met de allerjongsten is nochtans een goed idee. Cultuurparticipatie op jonge leeftijd heeft immers heel wat positieve effecten op de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling. De ouders uit de bevraging verwachten dit ook: voor hen stimuleert een culturele uitstap idealiter de cognitieve ontwikkeling, en voor 60% van de ouders leert hun kind ook liefst iets bij. Ouders vinden het echter het allerbelangrijkst dat kinderen plezier beleven aan een activiteit.

Uitdaging voor de cultuursector

Op basis van dit onderzoek wil Vlieg de cultuursector aanmoedigen om meer aanbod te ontwikkelen voor de allerjongsten, het bestaande aanbod beter op de noden van de doelgroep af te stemmen en het makkelijker vindbaar te maken via UiTmetVlieg.be.

 

UiTmetVlieg ontwikkelde een pagina gewijd aan culturele uitstapjes met de allerjongsten tyssen 0 en 5 jaar: www.uitmetvlieg.be/allerkleinsten

Heeft jouw cultuurhuis of organisatie ook aanbod voor de allerjongsten? Voeg je activiteit toe aan de UiTdatabank en duid de correctie leeftijd aan om in een van deze tipslijstjes te verschijnen. 

Laat ouders niet aan hun lot over: tips voor een familievriendelijk bericht in de UiTdatabank