Interessante case van bij onze noorderburen: de Podiumpas, een pas waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot voorstellingen bij deelnemende theaters.

Zoiets bestond nog niet in Nederland, maar sinds 2017 loopt er een pilot om de voor- en nadelen in kaart te brengen en te ervaren hoe de Podiumpas kan werken in de praktijk. 
Sara Oomen (NL) was vanuit haar werk als data-analist in 2017 betrokken bij de pilotfase van de Podiumpas. Ze onderzoekt in dit artikel op persoonlijke titel of deze nieuwe pas voor onbeperkt theaterbezoek een succes kan zijn. 
"Als de wens is om budget klantgerichter te besteden, meer publiek binnen te krijgen voor kwetsbaar aanbod én elk podium inclusief te maken, dan zou de Podiumpas weleens een logische stap kunnen zijn."
 
Wie weet, na de museumpas, is binnenkort een gelijkaardig project mogelijk in Vlaanderen?