In steeds meer steden en gemeenten verschijnen her en der narrowcast-schermen. Ze tonen specifieke info voor een bepaalde doelgroep, op een bepaald tijdstip en locatie. Nu springt ook Turnhout op de kar: Joke De Decker van de dienst Toerisme vertelt over het project en legt uit waarom de UiTdatabank ook hier de basis vormt.

Voorheen hingen er in Turnhout een achttal lichtkranten waarmee de verenigingen hun activiteiten konden promoten. Deze waren sterk verouderd en dringend aan vernieuwing toe. De dienst Communicatie nam het initiatief om digitaal te gaan en besloot te investeren in 25 digitale narrowcast- schermen. “Dit zijn beeldgestuurde, full screen color led-schermen waarop ook foto’s en filmpjes kunnen getoond worden. Hierop zullen we meer dan enkel events tonen. Ook stadsgerelateerde info voor bewoners en bezoekers krijgt een plaats op deze schermen.”

Strategische plekken

De schermen hangen op strategische plekken, zowel in de wachtruimtes van de stedelijke gebouwen als buiten op straat. Een dubbelzijdig scherm kreeg zo een plek in de Gasthuisstraat, een drukbezochte winkelstraat van Turnhout. De boodschappen zijn gericht aan ‘trage’ passanten: wandelaars en fietsers. Een ander scherm hangt op de busparking aan de Warandestraat, en is een zogenaamde ‘wachtverzachter’ voor de busreizigers. Op beide plekken vertoeven potentiële kijkers relatief lang. Ideaal dus voor meer en langere info, in tegenstelling tot de oude lichtkranten die gericht waren op automobilisten.

In deze eerste fase tonen de beide schermen dezelfde informatie tot de technische kant helemaal op punt staat. Maar het is mogelijk de boodschappen per scherm en tijdstip van de dag te differentiëren. Zo zal de info bijvoorbeeld op zaterdagochtend meer afgestemd zijn op senioren, en op zaterdagavond eerder gericht zijn op jongeren.

Dienst Toerisme of Communicatie? 

Het UiTloket van de dienst Toerisme is volledig verantwoordelijk voor de boodschappen in verband met vrije tijd. Zij selecteren de evenementen die de komende zeven dagen getoond zullen worden op de schermen. Een logische afspraak met de dienst Communicatie, want de medewerkers van het UiTloket verzorgen bijvoorbeeld ook het maandelijkse UiTmagazine en volgen de UiTdatabank op.

Er zit veel variatie in de events die verschijnen op de schermen. Elke dag worden andere evenementen getoond met een hernieuwing om de minuut. In combinatie met de andere UiTkanalen van de stad is het voor de organisatoren dus zeker geen verlies dat de lichtkranten niet een op een vervangen zijn.

UiTdatabank als bron

Alle getoonde activiteiten worden binnengetrokken via de UiTdatabank. Deze krijgen een tag of label toegewezen en verschijnen steeds in dezelfde template met een foto en de wat-waar-wanneer info. Om meer kans te maken om op te schermen te komen is het dus erg belangrijk dat de organisatoren de info correct en volledig invoeren in de UiTdatabank. De UiTmedewerkers doen steeds een kwaliteitscontrole op de informatie en hangen dan het correcte label aan de activiteit.

Joke: “We benadrukken steeds bij de verenigingen en andere organisatoren dat het belangrijk is de activiteiten volledig en tijdig toe te voegen aan de UiTdatabank. Dit niet enkel om meer kans te maken om op de schermen te verschijnen, maar ook om in andere UiTkanalen te worden opgenomen. De UiTdatabank blijft de basis van al onze UiTcommunicatie, en nu ook voor de narrowcast-schermen.”

Is narrowcasting ook iets voor jouw gemeente en wil je het UiTaanbod via dit kanaal laten zien? Neem contact op met je partnermedewerker of via vragen@uitnetwerk.be. 

 

> Wil je als UiTstad of -gemeente alles in handen hebben om elke organisator te benaderen met de meest geschikte boodschap en via het juiste communicatiemedium? Ontdek het begeleidingspakket.

> Een UiTdatabank opleiding of infosessie organiseren voor verenigingen en andere aanbieders? Contacteer vragen@uitnetwerk.be voor meer info.