Armoede is moeilijk tot niet te vatten in bestaande statuten. Bij het bepalen van de criteria gaat een lokale overheid dan ook best in nauw overleg met een lokale armoedepartner. Het resultaat is een afweging van politieke keuzes, impact op administratieve taken voor screenings en het doel om ook de meest geïsoleerde mensen - die vaak tussen de mazen van het net van bestaande regels vallen - te bereiken.

Via UiTPAS hebben mensen in armoede recht op een serieuze korting van minimaal 75% bij deelnemende vrijetijdsaanbieders. Bij het scannen van de UiTPAS, verschijnt dat ze een 'kansenstatuut' hebben.

We stellen vast dat in de bestaande UiTPASregio's 'verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg' een veelgebruikt criterium is, grotendeels vanwege de makkelijke verifieerbaarheid aan de registratiebalies. Sommige regio's kiezen voor het gele klevertje als identificatie, andere regio's kiezen voor een gedateerd attest dat je kan opvragen bij de mutualiteit. Daarnaast wordt 'Schuldbemiddeling' vaak als aanvullend criterium gekozen, omdat ook dit vrij eenvoudig opvraagbaar is door mensen bij hun schuldbemiddelaar.

Er bestaan in Vlaanderen nog een aantal andere statuten die vaak overlappen of vervat zitten in bovenstaande criteria maar ook een groep bereiken die daar buiten valt. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het leefloon of IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

budgetcalculator

Tenslotte is er een groep mensen die volgens dossiers en officiële barema's niet in aanmerking komen voor een van bovenstaande tegemoetkomingen, maar in de realiteit wel in armoede leven (niet-geregistreerde schulden, hoge huishuren, zware energierekeningen, individuele omstandigheden). Deze groep kan je proberen vatten door een screening op maat. Die screening kan je bijvoorbeeld doen op basis van de criteria van UiTPAS Denderde budgetcalculator of het REMI-systeem. Een andere mogelijkheid is om in vertrouwen te werken met een aantal erkende armoedepartners die je de mogelijkheid geeft om volgens eigen inzichten door te verwijzen naar UiTPAS met kansentarief. Ervaring leert dat ook voor deze vrije doorverwijzing een aantal uitgangspunten of flexibele criteria wenselijk zijn.

Meer informatie?

Adviesnota van het Netwerk tegen Armoede rond o.m. doelgroepbepaling bij UiTPAS 

Overzicht van de bestaande afspraken rond de doelgroepbepaling in UiTPASregio's