Op donderdag 10 december organiseren we een inspiratiedag voor vrijetijdsaanbieders in Vlaanderen en Brussel. We werken rond de thema's participatie, loyalty en gericht werken naar doelgroepen. De sprekers zullen zowel theoretische kaders schetsen als best practices. Geen droge kost, maar praktijkvoorbeelden die hun effectiviteit bewezen hebben en theorie, getoetst aan de praktijk.

Plaats van afspraak: de Turbinezaal van De Centrale in Gent. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.