Alle families hebben het recht om te genieten van cultuur. Dat verrijkt hen, de cultuurhuizen en de samenleving. Maar niet alle families voelen zich altijd helemaal op hun gemak in pakweg een bib of een museum. Daarom lanceerde publiq op 5 oktober tijdens Klein_Kunst het Inclusieve Familiemanifest, een campagne rond familievriendelijkheid in de cultuursector. Met het Manifest wil publiq cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel stimuleren en ondersteunen om elke familie actief, aangepast en warm te onthalen.

Het Familiemanifest omvat 25 mogelijke actiepunten rond familievriendelijkheid. Hiermee kunnen cultuurhuizen aan de slag om op korte termijn drempels weg te halen zodat bijvoorbeeld ook families in armoede of met een migratieachtergrond zich welkom voelen om te (blijven) deelnemen aan het cultuuraanbod.  De actiepunten werden ontwikkeld samen met sociale organisaties, zoals Recht-Op vzw en FMDO. 

Musea, erfgoedhuizen, bibliotheken, cultuurcentra en andere cultuurhuizen selecteren uit het Manifest een aantal punten en engageren zich om hierop in te zetten. De actiepunten zijn helder, praktisch en concreet en zijn meestal op korte termijn en met weinig middelen uitvoerbaar. Zo peilt het Manifest bijvoorbeeld of zowel vrouwen als mannen toegang hebben tot de verzorgingstafel en of er steeds duidelijk vermeld wordt wat iets kost, zodat er geen onverwachte kosten opduiken.

Wie het Manifest ondertekent, krijgt ook ondersteuning via kennisuitwisseling en bieden we inspiratie met good practices. Bovendien voorzien we een kant-en-klare enquête om de bezoekers te bevragen en te peilen naar hoe ver een cultuurhuis staat op vlak van inclusieve familievriendelijkheid. Zo vergaren organisaties kostbare kennis over hun bezoekers en hun familievriendelijkheid.

 

Ontdek en onderteken het Manifest!