Hoe en naar wie communiceren onze UiTnetwerk steden en gemeenten over vrije tijd onder de noemer UiT? Om zicht te krijgen op hun communicatiestrategie stuurden we in het najaar van 2017 een bevraging uit. Werp hier (een eerste) blik op de resultaten.

Kanalen

Communiceren vanuit het merk UiT doen steden en gemeenten voornamelijk via de eigen website of het eigen informatieblad. Ook heel wat gemeenten zetten met hun UiT-communicatie in op Facebook. Maar minstens even belangrijk is het om naast de huidige communicatiestrategie eveneens de toekomst te bevragen. Daaruit blijkt dat de grote meerderheid vooral interesse toont of concrete plannen heeft om ook de UiTPASsoftware, een vrijetijdsbalie en een digitale nieuwsbrief te gaan gebruiken.

 

Doelpubliek

Welk doelpubliek hebben de 110 ondervraagde gemeentefunctionarissen dan voor ogen wanneer ze de bovengenoemde kanalen gebruiken? In de eerste plaats gaat het over families met jonge kinderen, senioren en medioren (late 40'-, 50'- en jonge 60'ers). Daar willen lokale besturen echter zeker nog mensen in armoede en jongeren tussen 12 en 18 aan toevoegen. En hoewel de berichtgeving vooral vanuit de gemeente gebeurt en (in mindere mate) de regio, is er daarnaast ook de ambitie om eveneens langs de individuele weg te gaan communiceren.

 

Past de toekomstvisie voor jouw stad of gemeente hier ook perfect in? Dan kan je misschien al eens kijken tussen de komende kennismomenten van het UiTnetwerk of ze jou kunnen helpen daar werk van te maken.