Donderdag 21 september - de donderdag waarop CultuurNet Vlaanderen cc De Werf in Aalst (voor de tweede keer) inpalmde - is alweer enkele weken geleden. Dat betekent dat het dringend tijd is om even terug te koppelen naar het volgende:

- de cijfers

Deze editie spraken we van een UiTforum Extra Large. Dat wil uiteraard zeggen: dezelfde formule, namelijk een evenement waar mensen uit de vrijetijdssector elkaar ontmoeten, van ideeën wisselen en elkaar inspireren, maar dan nog méér. Die 'meer' zat deze editie niet alleen in de deelnemersaantallen (we klopten af op meer dan 200 aanwezigen), maar ook in het aantal sessies die van 's morgens 9 uur tot 's namiddags 16 uur doorgingen. Dat waren er 30 om precies te zijn: 10 over de UiTPAS-werking, 10 sessies om sterker te kunnen inzetten op bepaalde doelgroepen en 10 rond verschillende soorten samenwerking.

- ons netwerk

De 'meer' schuilde eveneens in de verbreding van het publiek van de jaarlijkse studiedag, waarbij CultuurNet dit keer mikte op elk soort publiek. We verwelkomden daarom niet alleen cultuurfunctionarissen, communicatieambtenaars, wel UiTPAS'ers en niet-UiTPAS'ers, maar ook jeugdwerkers, armoedewerkers en sportfunctionarissen. Naast leden van het gemeentebestuur kon je verder nog vrijetijdsaanbieders en beleidsmakers tussen het publiek vinden.

- de sprekers

Verbredend werkte bovendien het uitgebreide aantal sprekers, waaronder zowel grote (Franky Devos, Pieter Ballon, Yvan Verhavert, Yves Rosseel) als minder grote namen, niet of wel uit onze eigen rangen (Barbara Lefebure, Sam Rasschaert, Karel De Rudder, Tim Guily, ...). Maar minder bekend betekende zeker niet minder waardevol, want met sprekers als Marnix Thijs, Sarah Braet en Julie Beeckman, recht uit het werkveld geplukt, garandeerde CultuurNet de mogelijkheid tot praktisch toepasbare en direct relevante sessies.

Nog niet genoeg gehad? Via deze link kan je ook doorklikken naar een overzicht van de presentaties in de voor- en namiddag.